”Hartaasti olen halunnut syödä tämän pääsiäisaterian teidän kanssanne.”

Edellinen teksti Seuraava teksti
Johdanto: Jumalan ihmeellinen suunnitelma

Jeesus ei tullut maailmaan ihmeiden tekijäksi eikä suureksi opettajaksi, vaikka hän oli näitä molempia. Hän tuli kuollakseen. Läpi Vanhan testamentin ihmiset olivat uhranneet veriuhreja, joiden kautta kansa sai syntinsä anteeksi. Kyse oli Jumalan antamasta havainto-opetuksesta, jotta kansa ymmärtäisi, mitä Jeesuksen kuollessa tapahtuu. Harvat kuitenkin ymmärsivät. Jeesuksen kuolema oli lopullinen, täydellinen uhri kaikkien ihmisten kaikkien syntien vuoksi. Siihen uskomalla jokainen saa syntinsä anteeksi. Ylösnousemus kruunasi Jeesuksen sovitustyön Jumalan valtakunnan lopulliseksi voitoksi. Astuessaan taivaaseen Jeesus istui Isän oikealle puolelle ja otti sen kuninkuuden, josta oli ennustettu. Toistaiseksi emme kuitenkaan näe tätä valtaa, vaan voimme vain uskossa omistaa sen. Kun Jeesus tulee takaisin, kaikkien silmät saavat nähdä hänet, joka on kuninkaiden Kuningas ja herrojen Herra.

Kuuntele podcastina

Luuk. 22:14–23

14 Kun hetki koitti, Jeesus kävi aterialle yhdessä apostolien kanssa. 15 Hän sanoi heille: ”Hartaasti olen halunnut syödä tämän pääsiäisaterian teidän kanssanne ennen kärsimystäni. 16 Sillä minä sanon teille: enää en syö pääsiäisateriaa, ennen kuin se saa täyttymyksensä Jumalan valtakunnassa.” 17 Hän otti käsiinsä maljan, kiitti Jumalaa ja sanoi: ”Ottakaa tämä ja jakakaa keskenänne. 18 Minä sanon teille: tästedes en maista viiniköynnöksen antia, ennen kuin Jumalan valtakunta on tullut.”

19 Sitten hän otti leivän, siunasi, mursi ja antoi sen opetuslapsilleen sanoen: ”Tämä on minun ruumiini, joka annetaan teidän puolestanne. Tehkää tämä minun muistokseni.” 20 Aterian jälkeen hän samalla tavoin otti maljan ja sanoi: ”Tämä malja on uusi liitto minun veressäni, joka vuodatetaan teidän puolestanne. 21 Mutta tälle samalle pöydälle ojentaa yhdessä minun kanssani kätensä myös minun kavaltajani. 22 Ihmisen Poika lähtee täältä juuri niin kuin hänen on määrä lähteä, mutta voi sitä, josta tulee hänen kavaltajansa!” 23 Opetuslapset alkoivat kysellä toisiltaan, kuka heistä se saattaisi olla.

Lue laajemmin: Luuk. 22:1–46

1 Happamattoman leivän juhla, jota kutsutaan myös pääsiäiseksi, oli jo lähellä. 2 Ylipapit ja lainopettajat miettivät miettimistään, millä keinoin saisivat Jeesuksen raivatuksi tieltä, sillä he pelkäsivät kansaa.

3 Silloin meni Saatana Juudakseen, jota kutsuttiin Iskariotiksi; hän oli yksi kahdestatoista opetuslapsesta. 4 Hän lähti ylipappien ja temppelivartioston päällikköjen luo ja keskusteli heidän kanssaan siitä, miten toimittaisi Jeesuksen heidän käsiinsä. 5 He ilahtuivat ja tarjosivat hänelle rahaa. 6 Juudas suostui tarjoukseen ja etsi nyt sopivaa tilaisuutta saattaakseen Jeesuksen heidän käsiinsä kaikessa hiljaisuudessa.

7 Sitten tuli se happamattoman leivän päivä, jona pääsiäislammas oli teurastettava. 8 Jeesus lähetti Pietarin ja Johanneksen kaupunkiin ja sanoi heille: ”Menkää valmistamaan meille pääsiäisateria.” 9 He kysyivät: ”Minne tahdot meidän valmistavan sen?” 10 Hän sanoi: ”Kun tulette kaupunkiin, teitä vastaan tulee vesiruukkua kantava mies. Seuratkaa häntä. Menkää siihen taloon, johon hän menee, 11 ja sanokaa talon isännälle: ’Opettaja kysyy sinulta, missä on huone, jossa hän voi syödä pääsiäisaterian opetuslastensa kanssa.’ 12 Isäntä osoittaa teille yläkerrasta suuren huoneen, jossa on kaikki järjestettynä. Valmistakaa sinne ateria.” 13 He lähtivät matkaan, ja kaikki kävi niin kuin Jeesus oli heille sanonut. He valmistivat pääsiäisaterian.

14 Kun hetki koitti, Jeesus kävi aterialle yhdessä apostolien kanssa. 15 Hän sanoi heille: ”Hartaasti olen halunnut syödä tämän pääsiäisaterian teidän kanssanne ennen kärsimystäni. 16 Sillä minä sanon teille: enää en syö pääsiäisateriaa, ennen kuin se saa täyttymyksensä Jumalan valtakunnassa.” 17 Hän otti käsiinsä maljan, kiitti Jumalaa ja sanoi: ”Ottakaa tämä ja jakakaa keskenänne. 18 Minä sanon teille: tästedes en maista viiniköynnöksen antia, ennen kuin Jumalan valtakunta on tullut.”

19 Sitten hän otti leivän, siunasi, mursi ja antoi sen opetuslapsilleen sanoen: ”Tämä on minun ruumiini, joka annetaan teidän puolestanne. Tehkää tämä minun muistokseni.” 20 Aterian jälkeen hän samalla tavoin otti maljan ja sanoi: ”Tämä malja on uusi liitto minun veressäni, joka vuodatetaan teidän puolestanne. 21 Mutta tälle samalle pöydälle ojentaa yhdessä minun kanssani kätensä myös minun kavaltajani. 22 Ihmisen Poika lähtee täältä juuri niin kuin hänen on määrä lähteä, mutta voi sitä, josta tulee hänen kavaltajansa!” 23 Opetuslapset alkoivat kysellä toisiltaan, kuka heistä se saattaisi olla.

24 Opetuslasten kesken syntyi myös kiistaa siitä, ketä heistä olisi pidettävä suurimpana.

25 Silloin Jeesus sanoi heille: ”Kuninkaat hallitsevat herroina kansojaan, ja vallanpitäjät vaativat, että heitä kutsutaan hyväntekijöiksi. 26 Niin ei saa olla teidän keskuudessanne. Joka teidän joukossanne on suurin, se olkoon kuin nuorin, ja joka on johtaja, olkoon kuin palvelija. 27 Kumpi on suurempi, se, joka on aterialla, vai se, joka palvelee häntä? Eikö se, joka on aterialla? Mutta minä olen teidän keskellänne niin kuin se, joka palvelee.

28 ”Koko ajan, kaikissa koettelemuksissani, te olette pysyneet minun kanssani. 29 Niinpä minä annan teille kuninkaallisen vallan, niin kuin Isäni on minulle antanut. 30 Te saatte minun valtakunnassani syödä ja juoda minun pöydässäni, ja te istutte valtaistuimilla ja hallitsette Israelin kahtatoista heimoa.

31 ”Simon, Simon! Saatana on saanut luvan seuloa teitä niin kuin viljaa. 32 Mutta minä olen rukoillut puolestasi, ettei uskosi sammuisi. Ja kun olet palannut takaisin, vahvista veljiäsi.”

33 Pietari sanoi hänelle: ”Herra, sinun kanssasi minä olen valmis menemään vaikka vankilaan tai kuolemaankin.” 34 Mutta Jeesus vastasi: ”Minä sanon sinulle, Pietari: ennen kuin kukko tänään laulaa, sinä olet kolmesti kieltänyt tuntevasi minut.”

35 Jeesus sanoi opetuslapsille: ”Kun lähetin teidät matkaan ilman kukkaroa, laukkua ja jalkineita, niin puuttuiko teiltä mitään?” ”Ei mitään”, he vastasivat. 36 Silloin Jeesus sanoi: ”Nyt on toisin. Jolla on kukkaro, ottakoon sen mukaansa, samoin laukun. Jolla ei ole rahaa, myyköön viitan päältään ja ostakoon miekan. 37 Sillä tietäkää, että tämän kirjoituksen täytyy käydä minussa toteen: ’Hänet luettiin rikollisten joukkoon.’ Kaikki, mitä minusta on lausuttu, saa nyt täyttymyksensä.” 38 Opetuslapset sanoivat: ”Herra, tässä on kaksi miekkaa.” ”Riittää”, hän vastasi.

39 Jeesus lähti kaupungista ja meni tapansa mukaan Öljymäelle. Opetuslapset seurasivat häntä. 40 Tultuaan sinne Jeesus sanoi heille: ”Rukoilkaa, ettette joutuisi kiusaukseen.” 41 Itse hän meni vähän edemmäs, kivenheiton päähän, polvistui ja rukoili: 42 ”Isä, jos tahdot, niin ota tämä malja minulta pois. Mutta älköön toteutuko minun tahtoni, vaan sinun.” 43 Silloin taivaasta ilmestyi hänelle enkeli, joka vahvisti häntä. 44 Suuressa tuskassaan Jeesus rukoili yhä kiihkeämmin, niin että hänen hikensä vuoti maahan veripisaroiden tavoin. 45 Kun hän sitten nousi rukoilemasta ja tuli opetuslasten luo, hän tapasi heidät nukkumasta murheen uuvuttamina. 46 ”Mitä? Nukutteko te?” hän sanoi. ”Nouskaa ja rukoilkaa, ettette joutuisi kiusaukseen.”

Miksi nautimme ehtoollista?

Juutalaiset juhlivat pääsiäistä muistona Jumalan suurista teoista. Yli tuhat vuotta aiemmin Israelin kansa oli ollut Egyptissä orjuudessa ja huutanut Jumalalta apua kärsimyksissään. Viimeisenä yönä ennen Egyptistä lähtöä Jumala oli käskenyt juutalaisia sivelemään ovenpieliinsä karitsan verta pelastumisen merkiksi. Kaikki, jotka niin tekivät, pääsivät vapauteen ja Mooseksen johdolla matkalle kohti luvattua maata.

Tätä juhlaa vietettiin siis tuolloinkin Jerusalemissa ja pääsiäisaterialla muisteltiin vanhoja tapahtumia. Jeesus ja opetuslapset olivat juutalaisia, joten hekin nauttivat pääsiäisaterian. Jeesus antoi aterialle kuitenkin aivan uuden sisällön. Hän liitti oman tulevan kärsimyksensä ja kuolemansa perinteiseen leivän ja viinin jakamiseen: viini on hänen verensä ja leipä hänen ruumiinsa. Hänen ruumiinsa tulisi riippumaan ristillä, hänen verensä olisi kohta pelastuksen merkki. Mutta sitä eivät opetuslapset vielä tuossa hetkessä ymmärtäneet – vasta myöhemmin.

Jeesus kehotti viettämään ateriaa hänen muistokseen. Ehtoollinen ei ole vain tuon yhden tapahtuman muistelemista; sillä paikalla saat kuulla ja uskoa omallekin kohdallesi Jeesuksen sanat: “Sinun puolestasi annettu.” Polvistu ja ota se uskossa vastaan. Ehtoollispöydässä olet täysin turvassa kaikelta pahalta, koska siinä olet Jeesuksen veren suojassa! Jeesuksen veri on ikään kuin sivelty jokaisen häneen uskovan ihmisen ”ovenpieliin” ja pelastaa ja antaa vapauden.

”Mutta jos me vaellamme valossa, niin kuin hän itse on valossa, meillä on yhteys toisiimme ja Jeesuksen, hänen Poikansa, veri puhdistaa meidät kaikesta synnistä.”
1. Joh. 1:7
Keskustelukysymyksiä
  1. Miksi juhlia vietetään? Mitkä juhlat ovat sinulle tärkeimmät?
  2. Mitä kaikkea Jeesus puheillaan paljasti lähitulevaisuudesta?
  3. Mitä juhla-aterialla olevien opetuslasten mielessä ehkä pyöri, kun Jeesus alkoi puhua ruumiinsa ja verensä antamisesta?
  4. Mitä Jeesuksen kavaltaja eli Juudas Iskariot ehkä ajatteli kuullessaan Jeesuksen olevan tietoinen siitä, mitä hän aikoi kohta tehdä?
  5. Mitä sinulle merkitsee se, että jo 2000 vuoden ajan kristityt ovat nauttineet ehtoollista – ja sinullakin on siihen mahdollisuus sunnuntaisin?
Video: LUMO-katkelma 31 – Mark. 14:12-31

Saat videoon tekstityksen YouTuben asetuksista.
LUMO-evankeliumielokuvat löytyvät täyspitkinä ja 40 katkelman sarjana Raamatunlukijain Liiton YouTube-kanavalta

Video: Luukas 19–23

Linkitetty BibleProjectin luvalla.

Edellinen teksti Seuraava teksti
Jaa sivu: