“Tavoitelkaa puhdasta sanan maitoa, jotta sen ravitsemina kasvaisitte pelastukseen.”

Edellinen teksti Seuraava teksti

Kuuntele podcastina

1. Piet. 2:1–10

1 Jättäkää siis kaikki pahuus ja vilppi, kaikki teeskentely ja kateus ja kaikki panettelu. 2 Niin kuin vastasyntyneet lapset tavoitelkaa puhdasta sanan maitoa, jotta sen ravitsemina kasvaisitte pelastukseen. 3 Olettehan te ”maistaneet Herran hyvyyttä”.

4 Tulkaa hänen luokseen, elävän kiven luo, jonka ihmiset ovat hylänneet mutta joka on Jumalan valitsema ja hänen silmissään kallisarvoinen. 5 Ja rakentukaa itsekin elävinä kivinä hengelliseksi rakennukseksi, pyhäksi papistoksi, toimittaaksenne hengellisiä uhreja, jotka ovat Jumalalle otollisia Jeesuksen Kristuksen tähden. 6 Sanotaanhan Raamatussa:

– Katso, minä lasken Siioniin kulmakiven,
valitun kiven, jonka arvo on suuri.
Joka häneen uskoo,
ei joudu häpeään.

7 Te, jotka uskotte, saatte siis osaksenne tämän arvon ja kunnian, mutta niille, jotka eivät usko, ”kivestä, jonka rakentajat hylkäsivät, on tullut kulmakivi, 8 kompastuskivi ja kallio johon langetaan”. Koska he eivät tottele sanaa, he kompastuvat, ja se heidän osakseen on määrättykin.

9 Mutta te olette valittu suku, kuninkaallinen papisto, pyhä heimo, Jumalan oma kansa, määrätty julistamaan hänen suuria tekojaan, joka teidät on pimeydestä kutsunut ihmeelliseen valoonsa. 10 Ennen te ette olleet kansa, mutta nyt te olette Jumalan kansa. Ennen te olitte armoa vailla, mutta nyt on Jumala teidät armahtanut.

Lue laajemmin: 1. Piet. 1:1–2:12

1 1 Pietari, Jeesuksen Kristuksen apostoli, tervehtii valittuja, jotka asuvat hajallaan, muukalaisina Pontoksessa, Galatiassa, Kappadokiassa, Bityniassa ja Aasian maakunnassa 2 ja jotka Isä Jumala suunnitelmansa mukaisesti on Hengellään pyhittänyt elämään Jeesukselle Kristukselle kuuliaisina ja hänen verellään puhtaaksi vihmottuina.

Tulkoon armo ja rauha yhä runsaampana teidän osaksenne.

3 Ylistetty olkoon meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen Jumala ja Isä! Suuressa laupeudessaan hän on synnyttänyt meidät uuteen elämään ja antanut meille elävän toivon herättämällä Jeesuksen Kristuksen kuolleista. 4 Häneltä me saamme perinnön, joka ei turmellu, ei tahraannu eikä kuihdu. Se on varattuna teille taivaissa, 5 ja voimallaan Jumala varjelee teidät uskossa, niin että te saavutatte pelastuksen, joka on valmiina saatettavaksi ilmi lopunaikana.

6 Siksi te riemuitsette, vaikka nyt jouduttekin jonkin aikaa kärsimään monenlaisissa koettelemuksissa. 7 Kultakin koetellaan tulessa, ja onhan teidän uskonne paljon arvokkaampaa kuin katoava kulta. Koettelemuksissa teidän uskonne todetaan aidoksi, ja siitä koituu Jeesuksen Kristuksen ilmestyessä ylistystä, kirkkautta ja kunniaa. 8 Häntä te rakastatte, vaikka ette ole häntä nähneet, häneen te uskotte, vaikka ette häntä nyt näe, ja te riemuitsette sanoin kuvaamattoman, kirkastuneen ilon vallassa, 9 sillä te saavutatte uskon päämäärän, sielujen pelastuksen.

10 Tätä pelastusta ovat profeetat etsineet ja tutkineet. He ovat ennustaneet ja puhuneet teidän osaksenne tulevasta armosta 11 ja tutkineet, mihin ja millaiseen aikaan heissä vaikuttava Kristuksen Henki viittasi todistaessaan Kristuksen kärsimyksistä ja niitä seuraavasta kirkkaudesta. 12 Heille ilmaistiin, etteivät he palvelleet itseään vaan teitä puhuessaan siitä, minkä teille nyt ovat julistaneet ne, jotka taivaasta lähetetyssä Pyhässä Hengessä ovat tuoneet teille evankeliumin. Tähän pelastukseen haluavat enkelitkin päästä edes luomaan silmäyksen.

13 Vyöttäytykää siis, olkaa raittiit. Pitäkää ajatuksenne kirkkaina ja pankaa täysi toivonne siihen armoon, joka teille annetaan Jeesuksen Kristuksen ilmestyessä. 14 Olkaa kuuliaisia lapsia älkääkä taipuko noudattamaan himoja, joiden vallassa ennen, tietämättömyytenne aikana, elitte. 15 Niin kuin hän, joka teidät on kutsunut, on pyhä, niin tulkaa tekin pyhiksi kaikessa mitä teette. 16 Onhan kirjoitettu: ”Olkaa pyhät, sillä minä olen pyhä.” 17 Ja jos kerran te rukoillessanne kutsutte Isäksi häntä, joka puolueettomasti tuomitsee kunkin hänen tekojensa mukaan, niin eläkää jumalanpelossa tämä muukalaisuutenne aika. 18 Tiedättehän, ettei teitä ole lunastettu isiltä perimästänne tyhjänpäiväisestä elämästä millään katoavalla tavaralla, hopealla tai kullalla, 19 vaan Kristuksen, tuon virheettömän ja tahrattoman karitsan, kalliilla verellä. 20 Hänet oli valittu jo ennen maailman perustamista, ja nyt aikojen lopulla hänet on tuotu julki teitä varten. 21 Hänen kauttaan te uskotte Jumalaan, joka herätti hänet kuolleista ja antoi hänelle kirkkauden, niin että te uskoessanne myös panette toivonne Jumalaan.

22 Kun te totuudelle kuuliaisina olette puhdistautuneet elääksenne vilpittömässä, veljellisessä rakkaudessa, niin rakastakaa toisianne uskollisesti ja kaikesta sydämestänne. 23 Olettehan te syntyneet uudesti, ette katoavasta siemenestä, vaan katoamattomasta, Jumalan elävästä ja pysyvästä sanasta. 24 Sillä

ihminen on kuin ruoho,
ihmisen kauneus kuin kedon kukka.
Ruoho kuivuu, kukka lakastuu,
25 mutta Herran sana pysyy iäti.

Juuri tämä sana on teille ilosanomana julistettu.

2 1 Jättäkää siis kaikki pahuus ja vilppi, kaikki teeskentely ja kateus ja kaikki panettelu. 2 Niin kuin vastasyntyneet lapset tavoitelkaa puhdasta sanan maitoa, jotta sen ravitsemina kasvaisitte pelastukseen. 3 Olettehan te ”maistaneet Herran hyvyyttä”.

4 Tulkaa hänen luokseen, elävän kiven luo, jonka ihmiset ovat hylänneet mutta joka on Jumalan valitsema ja hänen silmissään kallisarvoinen. 5 Ja rakentukaa itsekin elävinä kivinä hengelliseksi rakennukseksi, pyhäksi papistoksi, toimittaaksenne hengellisiä uhreja, jotka ovat Jumalalle otollisia Jeesuksen Kristuksen tähden. 6 Sanotaanhan Raamatussa:

– Katso, minä lasken Siioniin kulmakiven,
valitun kiven, jonka arvo on suuri.
Joka häneen uskoo,
ei joudu häpeään.

7 Te, jotka uskotte, saatte siis osaksenne tämän arvon ja kunnian, mutta niille, jotka eivät usko, ”kivestä, jonka rakentajat hylkäsivät, on tullut kulmakivi, 8 kompastuskivi ja kallio johon langetaan”. Koska he eivät tottele sanaa, he kompastuvat, ja se heidän osakseen on määrättykin.

9 Mutta te olette valittu suku, kuninkaallinen papisto, pyhä heimo, Jumalan oma kansa, määrätty julistamaan hänen suuria tekojaan, joka teidät on pimeydestä kutsunut ihmeelliseen valoonsa. 10 Ennen te ette olleet kansa, mutta nyt te olette Jumalan kansa. Ennen te olitte armoa vailla, mutta nyt on Jumala teidät armahtanut.

11 Rakkaat ystävät, te jotka asutte muukalaisina vieraassa maassa. Minä kehotan teitä pysymään erossa tämän maailman himoista, jotka sotivat sielua vastaan. 12 Eläkää moitteettomasti pakanoiden keskellä, jotta he teitä pahantekijöiksi panetellessaan havaitsisivatkin hyvät tekonne ja ylistäisivät Jumalaa sinä päivänä, jona hän kohtaa heidät.

Oletko ollut mukana rakentamassa taloa?

On upeaa olla porukassa, jossa ei puhuta toisista pahaa eikä kukaan valehtele tai kadehdi toista. Nämä ikävät asiat ovat kuitenkin hyvin yleisiä kaikkialla, missä ihmisiä on yhdessä. Jo alkuseurakunnassa kamppailtiin ihmissuhteisiin liittyvien ongelmien kanssa – eihän Pietarin olisi muuten tarvinnut muistuttaa siitä, että niistä pitäisi luopua!

Pietarin ohjeet hyvän yhteiselämän pohjaksi ovat seuraavat: tietoinen luopuminen käytöksestä, jonka tietää vahingolliseksi, Raamatun lukeminen ja Jumalan hyvyyden ymmärtäminen. Näiden kolmen ”työkalun” avulla voidaan yhdessä alkaa rakentaa ”hengellistä rakennusta” eli seurakuntaa. Rakennustyössä pitää muistaa vielä yksi asia: kulmakivi, joka pitää koko rakennuksen pystyssä ja jota ilman hienoinkin rakennelma sortuu. Jeesus on se kulmakivi. Jos hän ei pysy tärkeimpänä asiana seurakunnassa ja kristittyjen ryhmissä, esimerkiksi raamattu- tai rukouspiireissä, toiminta on turhaa.

Yksi tietty juutalaissuku sai toimia pappeina Jerusalemin temppelissä. He toimittivat jumalanpalvelusta koko juutalaisen kansan puolesta. Nyt Pietari antaa ”pappisoikeudet” kaikille kristityille: jokainen kristitty saa kertoa Jeesuksesta toisille. Jos olet Jumalan oma ja seurakunnan jäsen, olet yhtä aikaa sekä rakentaja että rakennuksen osa. Omilla lahjoillasi ja persoonallasi voit tuoda seurakuntaan jotain aivan ainutlaatuista!

”Te olette kiviä siinä rakennuksessa, jonka perustuksena ovat apostolit ja profeetat ja jonka kulmakivenä on itse Kristus Jeesus.”
Ef. 2:20
Keskustelukysymyksiä ja ryhmätehtävä
 1. Miksi jakeessa 1 mainitut asiat voivat haitata evankeliumin ymmärtämisessä ja vastaanottamisessa?
 2. Millä tavalla vastasyntynyttä ja äidinmaitoa voi verrata uskovaan ja Raamatun lukemiseen?
 3. Kuka on raamatunkohdan elävä kivi?
 4. Millä tavalla kristitty on samanlainen elävä kivi kuin Jeesus? Millä tavalla hän on erilainen kuin Jeesus?
 5. Minkälainen on se ”hengellinen rakennus”, jonka osa sinä olet?
 6. Mitä Pietari tarkoittaa ”hengellisillä uhreilla”?
 7. Kulmakivi on se rakennuksen osa, jonka varassa rakennus pysyy pystyssä. Millä tavalla Jeesus pitää seurakuntaa pystyssä?
 8. Mitä Pietari tarkoittaa sillä, että Jeesukseen uskova ei joudu häpeään?
 9. Millä tavalla Jeesukseen voi kompastua? Mitä se käytännössä voisi tarkoittaa? Tunnetko ihmisiä, joille on käynyt näin?
 10. Millaisia ajatuksia sinulle herää siitä, että olet osa pyhää heimoa ja kuninkaallista papistoa?
 11. Mikä on Jumalan kansan tehtävä? Millä tavalla oma seurakuntasi hoitaa tuota tehtävää? Entä sinä itse?

Tehtävä keskustelun jälkeen

Ohjeistus: Kirjoita tekstarin mittainen viesti jollekin (tuntemallesi tai tuntemattomalle) yksinäiselle kristitylle ja lohduta häntä näillä Pietarin ajatuksilla.
Purku: Halukkaat voivat lukea viestinsä ääneen.

Video: Esittelyssä 1. Pietarin kirje

Linkitetty BibleProjectin luvalla.

Edellinen teksti Seuraava teksti
Jaa sivu: