“Vahvistukaa Herrassa, ottakaa voimaksenne hänen väkevyytensä.”

Edellinen teksti Seuraava teksti

Kuuntele podcastina

Ef. 6:10–18

10 Lopuksi: vahvistukaa Herrassa, ottakaa voimaksenne hänen väkevyytensä. 11 Pukekaa yllenne Jumalan taisteluvarustus, jotta voisitte pitää puolianne Paholaisen juonia vastaan. 12 Emmehän me taistele ihmisiä vastaan vaan henkivaltoja ja voimia vastaan, tämän pimeyden maailman hallitsijoita ja avaruuden pahoja henkiä vastaan. 13 Ottakaa siis yllenne Jumalan taisteluvarustus, niin että kykenette pahan päivän tullen tekemään vastarintaa ja selviytymään taistelusta pystyssä pysyen. 14 Seiskää lujina! Kiinnittäkää vyöksenne totuus, pukeutukaa vanhurskauden haarniskaan 15 ja sitokaa jalkineiksenne alttius julistaa rauhan evankeliumia. 16 Ottakaa kaikessa suojaksenne uskon kilpi, jolla voitte sammuttaa pahan palavat nuolet. 17 Ottakaa myös pelastuksen kypärä, ottakaa Hengen miekka, Jumalan sana.

18 Tehkää tämä kaikki rukoillen ja anoen. Rukoilkaa joka hetki Hengen antamin voimin. Pysykää valveilla ja rukoilkaa hellittämättä kaikkien pyhien puolesta.

Lue laajemmin: Ef. 6:10–20

10 Lopuksi: vahvistukaa Herrassa, ottakaa voimaksenne hänen väkevyytensä. 11 Pukekaa yllenne Jumalan taisteluvarustus, jotta voisitte pitää puolianne Paholaisen juonia vastaan. 12 Emmehän me taistele ihmisiä vastaan vaan henkivaltoja ja voimia vastaan, tämän pimeyden maailman hallitsijoita ja avaruuden pahoja henkiä vastaan. 13 Ottakaa siis yllenne Jumalan taisteluvarustus, niin että kykenette pahan päivän tullen tekemään vastarintaa ja selviytymään taistelusta pystyssä pysyen. 14 Seiskää lujina! Kiinnittäkää vyöksenne totuus, pukeutukaa vanhurskauden haarniskaan 15 ja sitokaa jalkineiksenne alttius julistaa rauhan evankeliumia. 16 Ottakaa kaikessa suojaksenne uskon kilpi, jolla voitte sammuttaa pahan palavat nuolet. 17 Ottakaa myös pelastuksen kypärä, ottakaa Hengen miekka, Jumalan sana.

18 Tehkää tämä kaikki rukoillen ja anoen. Rukoilkaa joka hetki Hengen antamin voimin. Pysykää valveilla ja rukoilkaa hellittämättä kaikkien pyhien puolesta. 19 Rukoilkaa myös minun puolestani, että minulle annettaisiin oikeat sanat suuhun, kun ryhdyn puhumaan, ja että voisin rohkeasti julistaa evankeliumin salaisuutta, 20 jonka vuoksi olen lähettiläänä, nyt vankilassa. Rukoilkaa, että voisin puhua rohkeasti, niin kuin minun tulee.

Mitä sinulle tulee mieleen aiheesta ”sota”?

Jos Jumala on sinun Herrasi, hän saa johtaa elämääsi. Silloin olet hyvässä turvassa. Hyvän ja pahan välillä käydään kiivasta sotaa, jota emme useinkaan huomaa. Mutta tämä sota koskee meitäkin, ja siksi siitä on hyvä tietää. Ja kuten aina, sotaan pitää varustautua. Millaisia varusteita tällaisessa ns. henkien taistelussa sitten voi käyttää ja mistä ne voi hankkia?

Kun Paavali kirjoitti efesolaisille, hän vertasi kristityn taisteluvarustusta roomalaisen sotilaan varusteisiin. Vyö piti sotilaan housut tai helmanliepeet ylhäällä ja siihen sai myös kiinnitettyä aseen. Vyö oli siis oleellinen apuväline, joka vapautti kädet ja mahdollisti nopean etenemisen. Paavali vertasi vyötä totuuteen: totuus tekee ihmisen vapaaksi. Jalkineet suojasivat jalkoja terävässä kivikossa; ne kuvaavat valmiutta lähteä kaikenlaisiin maastoihin kertomaan Jeesuksesta. Haarniska, eli vanhurskaus, joka tarkoittaa Jumalalle kelpaamista, suojelee sydäntämme ja ruumistamme. Uskon kilpi, joka suojaa palavilta nuolilta, kuvaa luottamusta Jumalan armoon silloinkin, kun joudutaan kiusaukseen tai hyökkäyksen kohteeksi. Hengen miekka on Jumalan sana, joka on paras ase Paholaisen hyökkäyksiä vastaan. Itse asiassa kaikki nämä varusteet ovat Jeesuksen ominaisuuksia, eli kristitty saa pukea Jeesuksen päälleen silloin, kun hän joutuu taisteluun pahaa vastaan. Ja koska Jeesus on jo voittanut pahan, hänet päällensä pukenut kristittykin voittaa aivan varmasti.

”Te saatte puolustajan; minä lähetän hänet Isän luota. Hän, Totuuden Henki, lähtee Isän luota ja todistaa minusta.”
Joh. 15:26
Keskustelukysymyksiä
  1. Miksi Paholaisen voittamiseen tarvitaan Jumalan taisteluvarustus? Miten ihminen voi saada sen?
  2. Millaista taistelua Jumala jatkuvasti käy? Sopiiko ajatus taistelevasta Jumalasta siihen kuvaan, joka sinulla on hänestä?
  3. Oletko joutunut kokemaan henkisiä tai hengellisiä hyökkäyksiä?
  4. Mistä tällaiset hyökkäykset voivat tulla?
  5. Mikä Paavalin mainitsemista aseista tuntuu juuri nyt sinulle tärkeimmältä?
Video: Näkymätön maailma

Linkitetty tekijän luvalla.

Video: Esittelyssä Efesolaiskirje

Linkitetty BibleProjectin luvalla.

Edellinen teksti Seuraava teksti
Jaa sivu: