“Hengen hedelmää ovat rakkaus, ilo, rauha, kärsivällisyys, ystävällisyys, hyvyys, uskollisuus, lempeys ja itsehillintä.”

Edellinen teksti Seuraava teksti

Kuuntele podcastina

Gal. 5:22–26

22 Hengen hedelmää taas ovat rakkaus, ilo, rauha, kärsivällisyys, ystävällisyys, hyvyys, uskollisuus, 23 lempeys ja itsehillintä. Näitä vastaan ei ole laki. 24 Ne, jotka ovat Jeesuksen Kristuksen omia, ovat ristiinnaulinneet vanhan luontonsa himoineen ja haluineen. 25 Jos me elämme Hengen varassa, meidän on myös seurattava Hengen johdatusta. 26 Emme saa tavoitella turhaa kunniaa emmekä ärsyttää ja kadehtia toisiamme.

Lue laajemmin: Gal. 5:16–6:10

16 Tarkoitan tätä: antakaa Hengen ohjata elämäänne, niin ette toteuta lihanne, oman itsekkään luontonne haluja. 17 Liha haluaa toista kuin Henki, Henki toista kuin liha. Ne sotivat toisiaan vastaan, ja siksi te ette tee mitä tahtoisitte. 18 Mutta jos Henki johtaa teitä, ette ole lain alaisia. 19 Lihan aikaansaannokset ovat selvästi nähtävissä. Niitä ovat siveettömyys, saastaisuus, irstaus, 20 epäjumalien palveleminen, noituus, vihamielisyys, riidat, kiihkoilu, kiukku, juonittelu, eripuraisuus, lahkolaisuus, 21 kateus, juomingit, remuaminen ja muu sellainen. Varoitan teitä, kuten olen jo ennenkin varoittanut: ne, jotka syyllistyvät tällaiseen, eivät saa omakseen Jumalan valtakuntaa.

22 Hengen hedelmää taas ovat rakkaus, ilo, rauha, kärsivällisyys, ystävällisyys, hyvyys, uskollisuus, 23 lempeys ja itsehillintä. Näitä vastaan ei ole laki. 24 Ne, jotka ovat Jeesuksen Kristuksen omia, ovat ristiinnaulinneet vanhan luontonsa himoineen ja haluineen. 25 Jos me elämme Hengen varassa, meidän on myös seurattava Hengen johdatusta. 26 Emme saa tavoitella turhaa kunniaa emmekä ärsyttää ja kadehtia toisiamme.

6 1 Veljet, jos joku tavataan tekemästä väärin, on teidän, joita Henki ohjaa, lempeästi ojennettava häntä. Olkaa kuitenkin varuillanne, ettette itse joudu kiusaukseen. 2 Kantakaa toistenne taakkoja, niin te toteutatte Kristuksen lain. 3 Joka luulee olevansa jotakin, vaikka ei ole mitään, pettää itseään. 4 Kukin tutkikoon vain omia tekojaan. Silloin hän voi ylpeillä vain siitä, mitä hän itse on, vertaamatta itseään toiseen. 5 Jokaisen on kannettava oma kuormansa.

6 Se, jolle Jumalan sanaa opetetaan, antakoon opettajalleen kaikkea hyvää. 7 Älkää pettäkö itseänne! Jumala ei salli itseään pilkattavan. Mitä ihminen kylvää, sitä hän myös niittää. 8 Joka kylvää siemenen itsekkyyden peltoon, korjaa siitä satona tuhon, mutta se, joka kylvää Hengen peltoon, korjaa siitä satona ikuisen elämän. 9 Meidän ei pidä väsyä tekemään hyvää, sillä jos emme hellitä, saamme aikanaan korjata sadon. 10 Kun meillä vielä on aikaa, meidän on siis tehtävä hyvää kaikille, mutta varsinkin niille, joita usko yhdistää meihin.

Oletko kokeillut omenapuun oksastusta?

Jokainen omenapuu on saanut alkunsa siemenestä. Joistakin siemenistä kasvaa puita, joiden omenat ovat makeita ja hyviä, toisista siemenistä taas puita, joissa on huonoja omenoita. On kuitenkin yksi keino saada huono puu tuottamaan hyvää hedelmää: oksastus. Siinä hyviä omenoita tuottavan puun oksa liitetään alun perin huonoa hedelmää tuottaneen puun runkoon. Näin sekin puu alkaa tuottaa makeita ja hyviä omenoita.

Samalla tavoin tapahtuu hengellisessä elämässä. Itsessämme emme tuota hyviä, vaan paremminkin syömäkelvottomia hedelmiä. Jumalan yhteydessä, ikään kuin häneen oksastettuina, hänen Henkensä voi kuitenkin tehdä meissä muutoksen. Kun ihmisessä on Pyhä Henki, tämä voi saada aikaan iloa, rauhaa, hyvyyttä, kärsivällisyyttä ja kaikkea sellaista, mikä tekee itsellemme ja ympärillä olevillekin hyvää. Vaikka kristitty on edelleen syntinen, Pyhä Henki tekee hänessä työtään. Ehkä olet joskus tavannut tai lukenut ihmisestä, joka on uskoontulonsa jälkeen muuttunut täysin. Muutos on ollut hienoa Pyhän Hengen työtä hänessä.

”Me emme ole saaneet maailman henkeä, vaan Jumalan oman Hengen.”
1. Kor. 2:12
Keskustelukysymyksiä ja ryhmätehtävä

Tehtävä ryhmälle ennen keskustelua

Tehdään ennen raamatunkohdan lukemista.

Ohjeistus: Kirjoita lapulle kolme mielestäsi tärkeintä kristityn ihmisen ominaisuutta.
Purku: Luetaan lapuissa olevat sanat ääneen.

Keskustelukysymyksiä

 1. Mikä Paavalin mainitsemista Hengen hedelmistä on sinulle tutuin ja ominaisin? Mikä vähiten ominainen?
 2. Tunnetko jonkun kristityn, jossa joku tai useampikin näistä ominaisuuksista näkyy hyvin selkeästi?
 3. Mitä näistä ominaisuuksista eniten tarvitsisit juuri tällä hetkellä omassa elämäntilanteessasi? Miksi?
 4. Minkä hedelmän (=ominaisuuden) haluaisit tulevan enemmän esiin oman seurakuntasi toiminnassa?
 5. Miksi Paavali mainitsee lain puhuessaan Hengen hedelmistä?
 6. Kenellä on Henki tämän raamatunkohdan mukaan?
 7. Mitä vanhan luonnon ristiinnaulitseminen tarkoittaa? Miksi Paavali puhuu nimenomaan ristiinnaulitsemisesta eikä esim. vanhan luonnon hylkäämisestä?
 8. Minkä varassa sinun elämäsi on?
 9. Mitä on Hengen varassa eläminen?
 10. Millaisissa asioissa kristityt voivat tavoitella turhaa kunniaa itselleen? Millaisia asioita kristityt kadehtivat toisiltaan?
 11. Millä tavalla Jumala on johdattanut sinua elämässäsi? Mieti ja kerro.
Video: Jumalan kuva

Linkitetty BibleProjectin luvalla.

Edellinen teksti Seuraava teksti
Jaa sivu: