“Saul, miksi vainoat minua?”

Edellinen teksti Seuraava teksti
Johdanto: Hyvä uutinen koko maailmalle

Alkuseurakunta oli kokonaan juutalainen. Kaikki tunsivat Vanhan testamentin ja noudattivat Mooseksen lakia. Vähitellen uskoon tuli myös ei-juutalaisia. Tästä syntyi suuri ongelma: voidaanko kristityiksi laskea sellaisetkin, jotka eivät tiedä mitään Vanhasta testamentista, eivätkä noudata sapattia tai muita Mooseksen lain säädöksiä? Nämä ei-juutalaiset, eli pakanat, olivat kuitenkin tulleet todella Jeesukseen uskoviksi ja niin heidät vähitellen kelpuutettiin joukkoon. Ennen pitkää seurakunnissa oli sekä juutalaisia että ei-juutalaisia jäseniä. Seurakunta kasvoi edelleen ja levisi yhä laajemmalle. Valtavan työn evankeliumin levittämiseksi teki apostoli Paavali, jonka toiminta ajoittui vuosien 45–65 välille. Tästä entisestä seurakunnan vainoojasta tuli monien uusien seurakuntien perustaja.

Kuuntele podcastina

Ap. t. 9:1–12

1 Saul uhkui yhä vihaa ja murhanhimoa Herran opetuslapsia kohtaan. Hän meni ylipapin luo 2 ja pyysi tältä Damaskoksen synagogille osoitettuja kirjeitä, jotka valtuuttaisivat hänet vangitsemaan tuolle tielle lähteneet, sekä miehet että naiset, ketkä vain käsiinsä saisi, ja tuomaan heidät Jerusalemiin.

3 Matkalla, Saulin ollessa jo lähellä Damaskosta, taivaasta leimahti yhtäkkiä valo hänen ympärilleen. 4 Hän kaatui maahan ja kuuli äänen sanovan: ”Saul, Saul, miksi vainoat minua?” 5 Hän kysyi: ”Herra, kuka sinä olet?” Ääni vastasi: ”Minä olen Jeesus, jota sinä vainoat. 6 Nouse ja mene kaupunkiin. Siellä saat kuulla, mitä sinun on tehtävä.”

7 Saulin matkatoverit seisoivat sanattomina. He kuulivat äänen mutta eivät havainneet ketään. 8 Saul nousi maasta, mutta kun hän avasi silmänsä, hän ei nähnyt mitään. Toiset veivät hänet Damaskokseen kädestä taluttaen. 9 Kolmeen päivään hän ei nähnyt mitään, ei syönyt eikä juonut.

10 Damaskoksessa oli Ananias-niminen opetuslapsi. Herra puhutteli häntä näyssä: ”Ananias!” ”Tässä olen, Herra”, hän vastasi. 11 Herra sanoi: ”Mene Suorallekadulle ja kysy Juudaksen talosta Saulia, jota kutsutaan Tarsolaiseksi. Hän rukoilee, 12 ja näyssä hän on nähnyt, että Ananias-niminen mies tulee sisään ja panee kätensä hänen päälleen, jotta hän saisi näkönsä takaisin.”

Lue laajemmin: Ap. t. 9:1–31

1 Saul uhkui yhä vihaa ja murhanhimoa Herran opetuslapsia kohtaan. Hän meni ylipapin luo 2 ja pyysi tältä Damaskoksen synagogille osoitettuja kirjeitä, jotka valtuuttaisivat hänet vangitsemaan tuolle tielle lähteneet, sekä miehet että naiset, ketkä vain käsiinsä saisi, ja tuomaan heidät Jerusalemiin.

3 Matkalla, Saulin ollessa jo lähellä Damaskosta, taivaasta leimahti yhtäkkiä valo hänen ympärilleen. 4 Hän kaatui maahan ja kuuli äänen sanovan: ”Saul, Saul, miksi vainoat minua?” 5 Hän kysyi: ”Herra, kuka sinä olet?” Ääni vastasi: ”Minä olen Jeesus, jota sinä vainoat. 6 Nouse ja mene kaupunkiin. Siellä saat kuulla, mitä sinun on tehtävä.”

7 Saulin matkatoverit seisoivat sanattomina. He kuulivat äänen mutta eivät havainneet ketään. 8 Saul nousi maasta, mutta kun hän avasi silmänsä, hän ei nähnyt mitään. Toiset veivät hänet Damaskokseen kädestä taluttaen. 9 Kolmeen päivään hän ei nähnyt mitään, ei syönyt eikä juonut.

10 Damaskoksessa oli Ananias-niminen opetuslapsi. Herra puhutteli häntä näyssä: ”Ananias!” ”Tässä olen, Herra”, hän vastasi. 11 Herra sanoi: ”Mene Suorallekadulle ja kysy Juudaksen talosta Saulia, jota kutsutaan Tarsolaiseksi. Hän rukoilee, 12 ja näyssä hän on nähnyt, että Ananias-niminen mies tulee sisään ja panee kätensä hänen päälleen, jotta hän saisi näkönsä takaisin.” 13 Ananias vastasi: ”Herra, minä olen monilta kuullut, kuinka paljon pahaa se mies on Jerusalemissa tehnyt sinun pyhillesi. 14 Tännekin hän on tullut ylipappien valtuuttamana vangitsemaan kaikki, jotka huutavat avuksi sinun nimeäsi.” 15 Mutta Herra sanoi hänelle: ”Mene, minä olen valinnut hänet aseekseni, tunnustamaan nimeäni maailman kansojen ja kuninkaiden ja myös Israelin kansan edessä. 16 Minä tulen osoittamaan hänelle, että hän joutuu paljon kärsimään minun nimeni tähden.”

17 Ananias lähti. Hän meni sisälle taloon, pani kätensä Saulin päälle ja sanoi: ”Saul, veljeni! Herra on lähettänyt minut – Jeesus, joka ilmestyi sinulle, kun olit matkalla tänne. Hän lähetti minut, jotta saisit näkösi takaisin ja täyttyisit Pyhästä Hengestä.” 18 Samassa oli kuin suomut olisivat pudonneet Saulin silmistä, ja hän näki jälleen. Hän nousi jalkeille, ja hänet kastettiin. 19 Ruokaa nautittuaan hän taas voimistui.

Saul viipyi jonkin aikaa Damaskoksessa opetuslasten luona. 20 Hän alkoi heti synagogissa julistaa, että Jeesus on Jumalan Poika. 21 Kaikki, jotka kuuntelivat häntä, olivat ihmeissään. He sanoivat: ”Eikö tämä sama mies pyrkinyt Jerusalemissa tuhoamaan ne, jotka huutavat avuksi Jeesuksen nimeä? Eikö hän tännekin tullut vangitakseen heidät ja viedäkseen ylipappien eteen?” 22 Mutta Saul sai yhä enemmän voimaa. Vääjäämättömin todistein hän osoitti, että Jeesus on Kristus, ja saattoi näin Damaskoksen juutalaiset hämmennyksen valtaan.

23 Jonkin ajan kuluttua juutalaiset päättivät tappaa Saulin. 24 Saul sai kuitenkin vihiä heidän hankkeestaan. He pitivät kaupungin porteilla vartiota yötä päivää, jotta saisivat hänet surmatuksi, 25 mutta eräänä yönä opetuslapset auttoivat hänet pakoon laskemalla hänet korissa muurilta alas.

26 Jerusalemiin saavuttuaan Saul yritti liittyä opetuslasten joukkoon, mutta kaikki pelkäsivät häntä eivätkä uskoneet, että hänestä oli tullut opetuslapsi. 27 Silloin Barnabas tuli hänen avukseen ja vei hänet apostolien luo. Hän kertoi heille, kuinka Saul oli tiellä nähnyt Herran, kuinka Herra oli puhunut hänelle ja kuinka hän Damaskoksessa oli rohkeasti julistanut sanomaa Jeesuksesta. 28 Sen jälkeen Saul eli ja vaikutti heidän parissaan Jerusalemissa. Rohkeasti hän julisti sanomaa Herrasta. 29 Hän puhui myös kreikankielisille juutalaisille ja väitteli heidän kanssaan, mutta he yrittivät tappaa hänet. 30 Kun uskonveljet saivat tietää tämän, he veivät Saulin Kesareaan ja lähettivät hänet sieltä Tarsokseen.

31 Kaikkialla Juudeassa, Galileassa ja Samariassa kirkolla oli nyt rauha. Se eli ja rakentui Herran pelossa, ja Pyhä Henki vahvisti sitä, niin että se yhäti kasvoi.

Oletko joskus joutunut muuttamaan käsitystäsi jostain ihmisestä tai asiasta?

Saulin, myöhemmin nimeltään Paavalin, elämänmuutos oli täydellinen. Kristinusko, jonka kannattajia hän oli ollut valmis vaikka tappamaan, muuttui asiaksi, joka oli hänelle rakkaampi kuin oma henki. Jeesuksesta tuli tärkein asia Paavalin elämässä ja tätä ilosanomaa hän halusi myös jakaa muille. Vaikka tiesikin saaneensa kaikki syntinsä anteeksi, Paavali koki koko elämänsä ajan olevan velkaa kristityille, koska oli vainonnut näitä. Jeesuksen kohdattuaan Paavalin elämä muuttuikin seikkailuksi, joka piti sisällään paljon puhumista, matkustamista ja kärsimystä mutta myös valtavasti iloa ja ihmeiden näkemistä.

Paavali sai kohdata Jeesuksen ja kuulla tämän äänen. Jumala ei olisi voinut asiaa selvemmin ilmaista. Sitten alkoi nöyryyden koulu. Paavali joutui muiden taluttamaksi ja kun hän myöhemmin sai näkönsä takaisin, alkoi tällä aikansa juutalaisella superteologilla kaiken kirjaviisauden uudelleenopettelu. Jumalahan oli valinnut Paavalin nimenomaan pakanoiden, eli ei-juutalaisten, apostoliksi. Paavalin pilkuntarkka Vanhan testamentin tuntemus oli toki hyödyllinen, mutta ei-juutalaisille, jotka eivät siitä mitään tienneet, asiat piti perustella aivan toisin. Paavali joutui, kuten muutkin kristityt, turvautumaan lähetystyössä täysin Pyhän Hengen voimaan.

Nykyäänkin ihminen, joka kohtaa Jeesuksen, saa aivan uuden suunnan elämälleen. Riippuen siitä, millaista elämää hän on sitä ennen elänyt, uskoon tulon konkreettisesti näkyvät muutokset voivat olla suuria tai pieniä. Suuria muutoksia voi kokea esimerkiksi kristityksi kääntynyt muslimi tai vakavasti päihteiden orjana elänyt henkilö. Mutta vaikka elämä ei ulkoisesti muuttuisi paljoakaan, on sisäinen muutos jokaisella Jeesuksen seuraajaksi tulleella ihmisellä valtava: hän on kadotuksen sijasta matkalla kohti taivasta. Asioiden arvojärjestys muuttuu ja elämä saa vahvan perustan ja toivon.

”Kristus Jeesus on tullut maailmaan pelastamaan syntisiä, joista minä olen suurin.”
1. Tim. 1:15
Keskustelukysymyksiä
  1. Millainen persoona Paavali on tämän kohdan perusteella?
  2. Mikä vakuutti Paavalin siitä, että Jeesusta kannatti lähteä seuraamaan?
  3. Mikä vakuuttaisi sinut?
  4. Mitä ajatuksia ja tunteita Ananiakselle ehkä heräsi, kun hän kuuli Jumalan viestin?
  5. Miksi Jumala valitsi juuri Paavalin hyvin tärkeään tehtävään evankeliumin levittämiseksi? Millaisen ihmisen olisit itse siihen tehtävään valinnut?
Edellinen teksti Seuraava teksti
Jaa sivu: