”Minun kuninkuuteni ei ole tästä maailmasta.”

Edellinen teksti Seuraava teksti

Kuuntele podcastina

Joh. 18:28–40

28 Kaifaksen luota Jeesus vietiin maaherran palatsiin. Oli varhainen aamu. Juutalaiset eivät itse menneet palatsiin sisälle, etteivät saastuisi vaan voisivat syödä pääsiäisaterian. 29 Niinpä Pilatus tuli ulos heidän luokseen ja kysyi: ”Mistä te syytätte tätä miestä?” 30 He vastasivat: ”Jos hän ei olisi rikollinen, emme luovuttaisi häntä sinulle.” 31 ”Pitäkää itse hänet”, Pilatus sanoi, ”ja tuomitkaa hänet oman lakinne mukaan.” Mutta juutalaiset sanoivat: ”Meidän ei ole lupa tuomita ketään kuolemaan.” 32 Näin tapahtui, jotta Jeesuksen sanat kävisivät toteen. Hän oli aiemmin ilmaissut, millainen tulisi olemaan hänen kuolemansa.

33 Pilatus meni takaisin palatsiin, käski tuoda Jeesuksen eteensä ja kysyi häneltä: ”Oletko sinä juutalaisten kuningas?” 34 Jeesus vastasi: ”Itsekö sinä niin ajattelet, vai ovatko muut sanoneet minusta niin?” 35 Pilatus sanoi: ”Olenko minä mikään juutalainen? Oma kansasi ja ylipapit sinut ovat minulle luovuttaneet. Mitä sinä olet tehnyt?” 36 Jeesus vastasi: ”Minun kuninkuuteni ei ole tästä maailmasta. Jos se kuuluisi tähän maailmaan, minun mieheni olisivat taistelleet, etten joutuisi juutalaisten käsiin. Mutta minun kuninkuuteni ei ole peräisin täältä.” 37 ”Sinä siis kuitenkin olet kuningas?” Pilatus sanoi. Jeesus vastasi: ”Itse sinä sanot, että olen kuningas. Sitä varten minä olen syntynyt ja sitä varten tullut tähän maailmaan, että todistaisin totuuden puolesta. Jokainen, joka on totuudesta, kuulee minua.” 38 ”Mitä on totuus?” kysyi Pilatus.

Tämän sanottuaan Pilatus meni taas ulos juutalaisten luo ja sanoi heille: ”En voi havaita hänen syyllistyneen mihinkään rikokseen. 39 Tapana on, että minä pääsiäisjuhlan aikana teidän mieliksenne päästän vapaaksi yhden vangin. Tahdotteko, että vapautan juutalaisten kuninkaan?” 40 Silloin he alkoivat huutaa: ”Ei häntä! Päästä Barabbas!” – Barabbas oli rosvo.

Lue laajemmin: Joh. 18:1–40

1 Tämän sanottuaan Jeesus lähti opetuslapsineen Kidroninpuron toiselle puolen. Siellä oli puutarha, ja Jeesus ja opetuslapset menivät sinne. 2 Myös Juudas, hänen kavaltajansa, tunsi paikan, koska Jeesus oli monesti ollut siellä opetuslastensa kanssa. 3 Niinpä Juudas otti mukaansa sotilasosaston sekä ylipapeilta ja fariseuksilta saamiaan miehiä, ja he menivät puutarhaan lyhdyt, soihdut ja aseet käsissään.

4 Jeesus tiesi kaiken, mikä häntä odotti. Hän meni miehiä vastaan ja kysyi: ”Ketä te etsitte?” 5 ”Jeesusta, sitä nasaretilaista”, vastasivat miehet. Jeesus sanoi: ”Minä se olen.”

Miesten joukossa oli myös Juudas, Jeesuksen kavaltaja. 6 Kun Jeesus sanoi: ”Minä se olen”, he kaikki perääntyivät ja kaatuivat maahan. 7 Jeesus kysyi uudelleen: ”Ketä te etsitte?” He vastasivat: ”Jeesus Nasaretilaista.” 8 Jeesus sanoi heille: ”Johan minä sanoin, että se olen minä. Jos te minua etsitte, antakaa näiden toisten mennä.” 9 Näin kävivät toteen hänen omat sanansa: ”Niistä, jotka olet haltuuni uskonut, en ole antanut yhdenkään joutua hukkaan.”

10 Simon Pietarilla oli miekka. Hän veti sen esiin ja sivalsi ylipapin palvelijalta oikean korvan irti; palvelija oli nimeltään Malkos. 11 Mutta Jeesus sanoi Pietarille: ”Pane miekkasi tuppeen! Kun Isä on tämän maljan minulle antanut, enkö minä joisi sitä?”

12 Sotilaat, joita komensi korkea upseeri, ja juutalaisten lähettämät miehet vangitsivat nyt Jeesuksen, panivat hänet köysiin 13 ja veivät hänet ensiksi Hannaksen luo. Hannas oli senvuotisen ylipapin Kaifaksen appi. 14 Juuri Kaifas oli antanut juutalaisille neuvon, että olisi parasta, jos yksi mies kuolisi koko kansan puolesta.

15 Simon Pietari ja eräs toinen opetuslapsi menivät Jeesuksen perässä. Tuo toinen oli ylipapin tuttu ja pääsi siksi Jeesuksen mukana ylipapin palatsin pihaan. 16 Pietari jäi seisomaan portin ulkopuolelle, mutta opetuslapsi, joka tunsi ylipapin, meni puhumaan porttia vartioivalle palvelustytölle ja toi Pietarin sisälle pihaan.

17 Palvelustyttö sanoi Pietarille: ”Et kai sinäkin ole tuon miehen opetuslapsia?” ”En ole”, vastasi Pietari. 18 Oli kylmä, ja siksi palvelijat ja vartijat olivat sytyttäneet hiilivalkean ja lämmittelivät sen ääressä. Myös Pietari seisoi heidän joukossaan lämmittelemässä.

19 Ylipappi kysyi Jeesukselta hänen opetuslapsistaan ja opetuksestaan. 20 Jeesus vastasi: ”Minä olen puhunut julkisesti, koko maailman kuullen. Olen aina opettanut synagogissa ja temppelissä, kaikkien juutalaisten kokoontumispaikoissa. Salassa en ole puhunut mitään. 21 Miksi sinä minulta kysyt? Kysy kuulijoiltani, mitä olen heille puhunut. He kyllä tietävät, mitä olen sanonut.”

22 Jeesuksen vastattua näin yksi lähellä seisovista vartijoista löi häntä kasvoihin ja sanoi: ”Noinko sinä vastaat ylipapille?” 23 Jeesus sanoi miehelle: ”Jos puhuin väärin, osoita, mikä puheessani oli sopimatonta. Jos taas puhuin oikein, miksi lyöt minua?”

24 Hannas lähetti Jeesuksen köysissä ylipappi Kaifaksen luo.

25 Simon Pietari seisoi lämmittelemässä. Miehet sanoivat hänelle: ”Et kai sinäkin ole hänen opetuslapsiaan?” ”En ole”, Pietari kielsi. 26 Mutta muuan ylipapin palvelija, sen miehen sukulainen, jolta Pietari oli lyönyt korvan irti, sanoi hänelle: ”Kyllä minä näin sinut siellä puutarhassa hänen seurassaan.” 27 Pietari kielsi taas, ja samassa lauloi kukko.

28 Kaifaksen luota Jeesus vietiin maaherran palatsiin. Oli varhainen aamu. Juutalaiset eivät itse menneet palatsiin sisälle, etteivät saastuisi vaan voisivat syödä pääsiäisaterian. 29 Niinpä Pilatus tuli ulos heidän luokseen ja kysyi: ”Mistä te syytätte tätä miestä?” 30 He vastasivat: ”Jos hän ei olisi rikollinen, emme luovuttaisi häntä sinulle.” 31 ”Pitäkää itse hänet”, Pilatus sanoi, ”ja tuomitkaa hänet oman lakinne mukaan.” Mutta juutalaiset sanoivat: ”Meidän ei ole lupa tuomita ketään kuolemaan.” 32 Näin tapahtui, jotta Jeesuksen sanat kävisivät toteen. Hän oli aiemmin ilmaissut, millainen tulisi olemaan hänen kuolemansa.

33 Pilatus meni takaisin palatsiin, käski tuoda Jeesuksen eteensä ja kysyi häneltä: ”Oletko sinä juutalaisten kuningas?” 34 Jeesus vastasi: ”Itsekö sinä niin ajattelet, vai ovatko muut sanoneet minusta niin?” 35 Pilatus sanoi: ”Olenko minä mikään juutalainen? Oma kansasi ja ylipapit sinut ovat minulle luovuttaneet. Mitä sinä olet tehnyt?” 36 Jeesus vastasi: ”Minun kuninkuuteni ei ole tästä maailmasta. Jos se kuuluisi tähän maailmaan, minun mieheni olisivat taistelleet, etten joutuisi juutalaisten käsiin. Mutta minun kuninkuuteni ei ole peräisin täältä.” 37 ”Sinä siis kuitenkin olet kuningas?” Pilatus sanoi. Jeesus vastasi: ”Itse sinä sanot, että olen kuningas. Sitä varten minä olen syntynyt ja sitä varten tullut tähän maailmaan, että todistaisin totuuden puolesta. Jokainen, joka on totuudesta, kuulee minua.” 38 ”Mitä on totuus?” kysyi Pilatus.

Tämän sanottuaan Pilatus meni taas ulos juutalaisten luo ja sanoi heille: ”En voi havaita hänen syyllistyneen mihinkään rikokseen. 39 Tapana on, että minä pääsiäisjuhlan aikana teidän mieliksenne päästän vapaaksi yhden vangin. Tahdotteko, että vapautan juutalaisten kuninkaan?” 40 Silloin he alkoivat huutaa: ”Ei häntä! Päästä Barabbas!” – Barabbas oli rosvo.

Kuka Jeesus sinun mielestäsi on?

Roomalaisen hallinnon alaisuudessa elävät juutalaiset eivät saaneet itse tuomita ketään kuolemaan. He siis pyysivät maaherra Pilatusta langettamaan kuolemantuomion. Mutta Pilatus ei tiennyt Jeesuksesta muuta kuin mitä hänelle oli kerrottu, eikä hän kuulustelunkaan jälkeen löytänyt varsinaista syytä kuolemantuomion määräämiseen.  Häntä näytti kiinnostavan Jeesuksessa vain se, uhkasiko tämä hänen omaa valtaansa. Jeesus kertoikin Pilatukselle, että hänen kuninkuutensa oli jotain aivan muuta kuin Pilatuksen tai kenenkään muunkaan hallitsijan maallinen valta.

Lopulta Pilatus tuomitsi Jeesuksen kuolemaan, vaikka ei nähnyt siihen mitään syytä. Hän ei viitsinyt nähdä sitä vaivaa, että olisi ottanut kunnolla selvää, kuka Jeesus on. Ja toisaalta, Pilatus ei uskaltanut tehdä omantuntonsa mukaan ja vapauttaa Jeesusta, koska hän pelkäsi kansaa, joka oli toista mieltä.

Jeesuksen kuolemantuomio oli siis inhimillisesti katsottuna suuri väärinkäsitys. Mutta Jumala salli sen tapahtua, koska se oli osa hänen pelastussuunnitelmaansa. Pilatus on kuitenkin meille varoittava esimerkki. Jeesukseen kannattaa tutustua henkilökohtaisesti eikä luottaa vain toisten kommentteihin. Ja häntä kannattaa seurata, vaikka muut olisivat asiasta eri mieltä.

”Hänet vangittiin, tuomittiin ja vietiin pois – kuka hänen kansastaan siitä välitti?”
Jes. 53:8
Keskustelukysymyksiä
  1. Mihin vuorokauden aikaan tämä keskustelu käytiin?
  2. Mitä Pilatuksen kysymykset ja toiminta kertovat hänestä?
  3. Mitä Jeesus tarkoitti puhuessaan totuudesta?
  4. Miksi kansa halusi kuolemantuomion mieluummin Barabbaalle kuin Jeesukselle?
  5. Tunnetko sinä Jeesuksen henkilökohtaisesti vai luotatko vain siihen, mitä muut hänestä ajattelevat?
Video: LUMO-katkelma 34 – Luuk. 23:1-25

Saat videoon tekstityksen YouTuben asetuksista.
LUMO-evankeliumielokuvat löytyvät täyspitkinä ja 40 katkelman sarjana Raamatunlukijain Liiton YouTube-kanavalta

Arkeologiaa: Kaifas ja Pilatus

Vuonna 1990 tehtiin puiston kunnostustyötä Talpiotissa, eteläisessä Jerusalemissa, kun työntekijän lapio osui sattumalta muinaiseen hautaluolaan. Roomalaisaikaisesta haudasta löytyi useita luuarkkuja eli ossuaareja, joissa kussakin oli siihen haudatun vainajan nimi. Yhdessä luki ”Joosef jota kutsutaan Kaifakseksi”. Arkussa oli n. 60-vuotiaan miehen luut. Toisessa arkussa oli nuoren tytön luut ja pääkallon sisällä raha Herodes Agrippan ajalta. Haudat olivat siis 40-luvulta jKr. Kaifaan arkun hieno koristelu viittaa arvokkaaseen henkilöön, joten on todennäköisintä, että haudassa on nimenomaan ylipappi Kaifas.

Kesarean roomalaisen teatterin rakennustyömaalta löydetyssä kivipaadessa lukee ”Pontius Pilatus Juudean maaherra”.

Nämä kaksi löytöä ovat tänään Israel-museossa roomalaisaikaisia löytöjä esittelevän huoneen takaseinällä. Niiden välissä on pieni lappu. Siinä kerrotaan Jeesuksesta, joka vuonna 30 meni opetuslastensa kanssa Jerusalemiin pääsiäisjuhlille, jonka aikana hänet vangittiin, tuomittiin ja ristiinnaulittiin. Nämä löydöt toimivat Jumalan sormina ja Jeesuksen entiset vastustajat joutuvat todistamaan hänestä.

(Eero Junkkaala: Faktaa vai fiktiota, s. 121–124. Uusi Tie 2006.)

Kuva: Kaifaksen luuarkku. deror_avi, CC BY-SA 3.0, via Wikimedia Commons

Kuva: Pilatus-inskriptio. Marion Doss, CC BY-SA 2.0, via Wikimedia Commons

Edellinen teksti Seuraava teksti
Jaa sivu: