”Antakaa te heille syötävää”

Edellinen teksti Seuraava teksti
Johdanto: Jeesuksen tekoja

Jeesus teki useita suuria ihmeitä. Hän paransi sairaita, ajoi riivaajia ulos, ruokki nälkäisiä ja herätti jopa kuolleita. Ihmeiden tarkoitus oli osoittaa, että hän on Vanhassa testamentissa ennustettu Messias. Profeetat olivat tehneet samankaltaisia ihmeitä, mutta Jeesus teki ne suurempina. Hän myös täytti ennustukset, joissa sanottiin, että Jumalan avaa kuurojen korvat ja saa mykät puhumaan. Jeesuksen tarkoitus ei siis ollut parantaa kaikkia maansa sairaita, vaan osoittaa, että nyt Kirjoitukset ovat toteutuneet ja Jumalan valtakunta on tullut ihmisten keskelle. Näillä teoillaan hän ei viitannut vain siihen, että Messias on ihmeiden tekijä, vaan että hän on itse Jumala.

Kuuntele podcastina

Luuk. 9:10–17

10 Apostolit palasivat ja kertoivat Jeesukselle, mitä kaikkea olivat tehneet. Jeesus otti heidät mukaansa ja lähti Betsaidan kaupungin lähistölle saadakseen olla siellä kaikessa rauhassa. 11 Ihmiset saivat kuitenkin tietää, missä hän oli, ja lähtivät hänen peräänsä. Jeesus antoi heidän tulla luokseen. Hän puhui heille Jumalan valtakunnasta ja paransi kaikki, jotka olivat avun tarpeessa.

12 Kun päivä alkoi kallistua iltaan, Jeesuksen kaksitoista opetuslasta tulivat hänen luokseen ja sanoivat: ”Lähetä ihmiset pois, että he menisivät lähiseudun kyliin ja taloihin ja hankkisivat sieltä yösijan ja ruokaa. Tämä on aivan asumatonta seutua.” 13 ”Antakaa te heille syötävää” , sanoi Jeesus. He vastasivat: ”Ei meillä ole enempää kuin viisi leipää ja kaksi kalaa – vai menemmekö ostamaan ruokaa koko tälle joukolle?” 14 Siellä näet oli noin viisituhatta miestä. Jeesus sanoi opetuslapsille: ”Pankaa heidät istumaan aterialle viidenkymmenen hengen ryhmiin.” 15 He tekivät niin ja järjestivät kaikki aterioimaan. 16 Sitten Jeesus otti ne viisi leipää ja kaksi kalaa, katsoi ylös taivaaseen ja lausui niistä kiitoksen. Hän mursi leivät ja antoi palat opetuslapsilleen kansalle tarjottaviksi. 17 Kaikki söivät kyllikseen, ja tähteeksi jääneitä paloja kerättiin kaksitoista korillista.

Lue laajemmin: Luuk. 9:1–36

1 Jeesus kutsui koolle kaksitoista opetuslastaan ja antoi heille voiman ja vallan parantaa taudit ja karkottaa pahat henget. 2 Hän lähetti heidät julistamaan Jumalan valtakuntaa ja parantamaan sairaita 3 ja sanoi heille: ”Älkää ottako matkalle mukaanne mitään – ei sauvaa, ei laukkua, ei leipää eikä rahaa. Älkää ottako toista paitaakaan. 4 Ja mihin taloon majoituttekin, siellä asukaa ja sieltä taas lähtekää. 5 Jos teitä ei jossakin paikassa oteta vastaan, lähtekää siitä kaupungista ja pudistakaa pöly jaloistanne. Tämä on oleva todiste heitä vastaan.”

6 Niin opetuslapset lähtivät matkaan. He kulkivat kylästä kylään julistaen evankeliumia ja parantaen sairaita kaikkialla.

7 Neljännesruhtinas Herodes sai kuulla kaikesta tästä eikä tiennyt mitä ajatella. Jotkut näet sanoivat, että Johannes oli noussut kuolleista, 8 jotkut arvelivat Elian ilmestyneen maan päälle, ja toisten mukaan joku entisajan profeetoista oli noussut ylös. 9 Herodes sanoi: ”Johanneksen minä olen mestauttanut. Kuka sitten on tämä mies, josta minulle kerrotaan tuollaista?” Hän halusi nähdä Jeesuksen ja etsi tilaisuutta siihen.

10 Apostolit palasivat ja kertoivat Jeesukselle, mitä kaikkea olivat tehneet. Jeesus otti heidät mukaansa ja lähti Betsaidan kaupungin lähistölle saadakseen olla siellä kaikessa rauhassa. 11 Ihmiset saivat kuitenkin tietää, missä hän oli, ja lähtivät hänen peräänsä. Jeesus antoi heidän tulla luokseen. Hän puhui heille Jumalan valtakunnasta ja paransi kaikki, jotka olivat avun tarpeessa.

12 Kun päivä alkoi kallistua iltaan, Jeesuksen kaksitoista opetuslasta tulivat hänen luokseen ja sanoivat: ”Lähetä ihmiset pois, että he menisivät lähiseudun kyliin ja taloihin ja hankkisivat sieltä yösijan ja ruokaa. Tämä on aivan asumatonta seutua.” 13 ”Antakaa te heille syötävää”, sanoi Jeesus. He vastasivat: ”Ei meillä ole enempää kuin viisi leipää ja kaksi kalaa – vai menemmekö ostamaan ruokaa koko tälle joukolle?” 14 Siellä näet oli noin viisituhatta miestä. Jeesus sanoi opetuslapsille: ”Pankaa heidät istumaan aterialle viidenkymmenen hengen ryhmiin.” 15 He tekivät niin ja järjestivät kaikki aterioimaan. 16 Sitten Jeesus otti ne viisi leipää ja kaksi kalaa, katsoi ylös taivaaseen ja lausui niistä kiitoksen. Hän mursi leivät ja antoi palat opetuslapsilleen kansalle tarjottaviksi. 17 Kaikki söivät kyllikseen, ja tähteeksi jääneitä paloja kerättiin kaksitoista korillista.

18 Kerran, kun Jeesus oli vetäytynyt yksinäisyyteen rukoilemaan ja opetuslapset olivat hänen kanssaan, hän kysyi heiltä: ”Kuka minä ihmisten mielestä olen?” 19 He vastasivat: ”Toisten mielestä sinä olet Johannes Kastaja, toisten mielestä Elia, toiset taas sanovat, että joku entisajan profeetta on noussut kuolleista.” 20 ”Entä te?” kysyi Jeesus. ”Kuka minä teidän mielestänne olen?” Pietari vastasi: ”Sinä olet Kristus, Jumalan Voideltu.” 21 Jeesus kielsi heitä ankarasti puhumasta tästä kenellekään 22 ja sanoi: ”Ihmisen Pojan täytyy kärsiä paljon. Kansan vanhimmat, ylipapit ja lainopettajat hylkäävät hänet, ja hänet surmataan, mutta kolmantena päivänä hän nousee kuolleista.”

23 Jeesus sanoi kaikille: ”Jos joku tahtoo kulkea minun jäljessäni, hän kieltäköön itsensä, ottakoon joka päivä ristinsä ja seuratkoon minua. 24 Sillä se, joka tahtoo pelastaa elämänsä, kadottaa sen, mutta joka sen minun tähteni kadottaa, on sen pelastava. 25 Mitä hyödyttää ihmistä, jos hän voittaa omakseen koko maailman mutta saattaa itsensä tuhoon ja turmioon? 26 Joka häpeää minua ja minun sanojani, sitä on Ihmisen Poika häpeävä, kun hän tulee kunniassaan, Isänsä ja pyhien enkelien kirkkaudessa. 27 Totisesti: tässä joukossa on muutamia, jotka eivät kohtaa kuolemaa ennen kuin näkevät Jumalan valtakunnan.”

28 Noin viikon kuluttua siitä, kun Jeesus oli tämän puhunut, hän otti mukaansa Pietarin, Johanneksen ja Jaakobin ja nousi vuorelle rukoilemaan. 29 Hänen rukoillessaan hänen kasvonsa muuttuivat ja hänen vaatteensa sädehtivät kirkkaan valkoisina. 30 Samassa siinä oli kaksi miestä, Mooses ja Elia, keskustelemassa hänen kanssaan. 31 He ilmestyivät taivaallisessa kirkkaudessa ja puhuivat Jeesuksen poislähdöstä, joka oli toteutuva Jerusalemissa.

32 Pietari ja hänen kanssaan olevat opetuslapset olivat vaipuneet syvään uneen. Havahtuessaan he näkivät Jeesuksen kirkkaudessaan ja ne kaksi miestä, jotka olivat hänen kanssaan. 33 Kun nämä olivat lähtemässä Jeesuksen luota, Pietari sanoi: ”Opettaja, on hyvä, että me olemme täällä. Me teemme kolme majaa: sinulle ja Moosekselle ja Elialle.” Mutta hän ei tiennyt mitä sanoi.

34 Pietarin puhuessa tuli pilvi ja peitti paikan varjoonsa. Opetuslapset pelästyivät, kun näkivät miesten peittyneen pilveen. 35 Pilvestä kuului ääni: ”Tämä on minun Poikani, minun valittuni, kuulkaa häntä!” 36 Äänen vaiettua opetuslapset näkivät Jeesuksen olevan yksin. He pysyivät vaiti kaikesta kokemastaan eivätkä vielä silloin kertoneet siitä kenellekään.

Onko sinulla nälkä? Mikä tyydyttäisi nälkäsi?

Yritä nähdä raamatunkohdan tapahtumat mielessäsi. Tuhansia ihmisiä – lapsia, nuoria ja aikuisia – kuuntelemassa Jeesuksen opetusta. Aika kuluu kuin siivillä ja päivä kääntyy iltaan. Yhtäkkiä kaikki huomaavat olevansa nälissään. Mistä tällaiselle joukolle saataisiin nopeasti ruokaa?

Jeesus teki jotain hyvin yksinkertaista mutta voimallista. Hän nosti katseensa kohti taivasta. Kuvitteliko hän, että sieltä alkaisi sataa ruokaa? Ei, vaan hän katsoi taivaallista isäänsä ja tiesi, ettei tälle ollut mikään mahdotonta.  Jumala pystyi ruokkimaan tuhannet ihmiset viidellä leivällä ja kahdella kalalla. Jokapäiväisestä perusateriasta, leivästä ja kalasta, tuli ihmeellinen ilon aihe, kun Jeesus oli saanut ottaa sen käyttöönsä, siunata ja jakaa. 

Sinulla voi olla jokin taito tai ominaisuus, jota pidät aika mitättömänä, mutta joka on kuitenkin tärkeä osa sinua ja persoonaasi. Jeesukselle se ei ole salaisuus, onhan hän luonut sinut. Mitä jos antaisit sen Jeesukselle siunattavaksi ja käyttöön? Hän voi tehdä sen avulla ihmeitä ja se voi olla monille siunaukseksi. Hyvä kannattaa aina laittaa kiertämään – Jeesuksen kautta!

”Siunattu se, jolla on hyvä sydän, hän antaa leivästään tarvitsevalle.”
Sananl. 22:9
Keskustelukysymyksiä
  1. Mitä nälkä voi aiheuttaa ihmisjoukossa?
  2. Mitä tämä raamatunkohta kertoo Jeesuksesta?
  3. Mistä Jeesuksen luokse tullut valtava väkimäärä kertoo? Mitä he odottivat Jeesukselta?
  4. Miksi Jeesus aluksi pyysi opetuslapsia antamaan kaikille ruokaa?
  5. Minkä oman elämäsi arkisen asian voisit antaa Jeesuksen käyttöön ja sen kautta myös muiden iloksi?
Video: LUMO-katkelma 16 – Joh. 6:1-15

Saat videoon tekstityksen YouTuben asetuksista.
LUMO-evankeliumielokuvat löytyvät täyspitkinä ja 40 katkelman sarjana Raamatunlukijain Liiton YouTube-kanavalta

Edellinen teksti Seuraava teksti
Jaa sivu: