“Kansa oli odotuksen vallassa.”

Edellinen teksti Seuraava teksti

Kuuntele podcastina

Luuk. 3:2b–16

tuli Jumalan sana Johannekselle, Sakariaan pojalle, joka eli autiomaassa. 3 Niin hän lähti liikkeelle ja kulki kaikkialla Jordanin seudulla saarnaten ja kehottaen ihmisiä kääntymään ja ottamaan kasteen, jotta synnit annettaisiin heille anteeksi. 4 Tapahtui niin kuin on kirjoitettuna profeetta Jesajan kirjassa:

– Ääni huutaa autiomaassa:
”Raivatkaa Herralle tie,
tasoittakaa hänelle polut!
5 Kaikki rotkot täytettäköön,
kaikki vuoret ja kukkulat alennettakoon,
tulkoot mutkat suoriksi,
louhikot tasaisiksi teiksi!
6 Kaikki saavat nähdä Jumalan pelastustyön.”

7 Kun ihmisiä tuli joukoittain kastettavaksi, Johannes sanoi heille: ”Te käärmeen sikiöt! Kuka teille on sanonut, että te voitte välttää tulevan vihan? 8 Tehkää hedelmiä, joissa kääntymyksenne näkyy! Älkää ruvetko ajattelemaan: ’Olemmehan me Abrahamin lapsia.’ Minä sanon teille: Jumala pystyy herättämään Abrahamille lapsia vaikka näistä kivistä. 9 Nyt on jo kirves pantu puun juurelle. Jokainen puu, joka ei tee hyvää hedelmää, kaadetaan ja heitetään tuleen.”

10 Ihmiset kysyivät häneltä: ”Mitä meidän sitten tulee tehdä?” 11 Hän vastasi heille: ”Jolla on kaksi paitaa, antakoon toisen sille, jolla ei ole yhtään. Jolla on ruokaa, tehköön samoin.” 12 Myös publikaaneja* tuli kastettavaksi, ja he kysyivät Johannekselta: ”Opettaja, mitä meidän tulee tehdä?” 13 Hän sanoi heille: ”Älkää vaatiko enempää kuin on säädetty.” 14 Sotilaatkin kysyivät häneltä: ”Entä me, mitä meidän tulee tehdä?” Hän sanoi heille: ”Älkää ryöstäkö älkääkä kiristäkö keneltäkään, vaan tyytykää palkkaanne.”

15 Kansa oli odotuksen vallassa. Kaikki pohdiskelivat, oliko Johannes ehkä Messias. 16 He saivat Johannekselta vastauksen: ”Minä kastan teidät vedellä, mutta on tuleva minua väkevämpi. Minä en kelpaa edes avaamaan hänen kenkiensä nauhoja. Hän kastaa teidät Pyhällä Hengellä ja tulella.

Lue laajemmin: Luuk. 3:1–20

1 Keisari Tiberiuksen viidentenätoista hallitusvuotena, siihen aikaan kun Pontius Pilatus oli Juudean maaherrana, kun neljännesruhtinaina hallitsivat Galileassa Herodes, Itureassa ja Trakonitiksen maassa hänen veljensä Filippos ja Abilenessa Lysanias 2 ja kun ylipappeina olivat Hannas ja Kaifas, tuli Jumalan sana Johannekselle, Sakariaan pojalle, joka eli autiomaassa. 3 Niin hän lähti liikkeelle ja kulki kaikkialla Jordanin seudulla saarnaten ja kehottaen ihmisiä kääntymään ja ottamaan kasteen, jotta synnit annettaisiin heille anteeksi. 4 Tapahtui niin kuin on kirjoitettuna profeetta Jesajan kirjassa:

– Ääni huutaa autiomaassa:
”Raivatkaa Herralle tie,
tasoittakaa hänelle polut!
5 Kaikki rotkot täytettäköön,
kaikki vuoret ja kukkulat alennettakoon,
tulkoot mutkat suoriksi,
louhikot tasaisiksi teiksi!
6 Kaikki saavat nähdä Jumalan pelastustyön.”

7 Kun ihmisiä tuli joukoittain kastettavaksi, Johannes sanoi heille: ”Te käärmeen sikiöt! Kuka teille on sanonut, että te voitte välttää tulevan vihan? 8 Tehkää hedelmiä, joissa kääntymyksenne näkyy! Älkää ruvetko ajattelemaan: ’Olemmehan me Abrahamin lapsia.’ Minä sanon teille: Jumala pystyy herättämään Abrahamille lapsia vaikka näistä kivistä. 9 Nyt on jo kirves pantu puun juurelle. Jokainen puu, joka ei tee hyvää hedelmää, kaadetaan ja heitetään tuleen.”

10 Ihmiset kysyivät häneltä: ”Mitä meidän sitten tulee tehdä?” 11 Hän vastasi heille: ”Jolla on kaksi paitaa, antakoon toisen sille, jolla ei ole yhtään. Jolla on ruokaa, tehköön samoin.” 12 Myös publikaaneja tuli kastettavaksi, ja he kysyivät Johannekselta: ”Opettaja, mitä meidän tulee tehdä?” 13 Hän sanoi heille: ”Älkää vaatiko enempää kuin on säädetty.” 14 Sotilaatkin kysyivät häneltä: ”Entä me, mitä meidän tulee tehdä?” Hän sanoi heille: ”Älkää ryöstäkö älkääkä kiristäkö keneltäkään, vaan tyytykää palkkaanne.”

15 Kansa oli odotuksen vallassa. Kaikki pohdiskelivat, oliko Johannes ehkä Messias. 16 He saivat Johannekselta vastauksen: ”Minä kastan teidät vedellä, mutta on tuleva minua väkevämpi. Minä en kelpaa edes avaamaan hänen kenkiensä nauhoja. Hän kastaa teidät Pyhällä Hengellä ja tulella. 17 Hänellä on kädessään viskain, ja sillä hän puhdistaa puimatantereensa viljan. Jyvät hän kokoaa aittaansa, mutta ruumenet hän polttaa tulessa, joka ei koskaan sammu.”

18 Monilla muillakin tavoin Johannes vetosi ihmisiin julistaessaan heille evankeliumia. 19 Mutta kun hän nuhteli neljännesruhtinas Herodesta tämän veljen vaimon Herodiaan tähden ja moitti häntä myös muista pahoista teoista, 20 Herodes teki vielä senkin, että telkesi Johanneksen vankilaan.

Kenen puhetta sinä kuuntelet mielelläsi?

Johannes oli Marian sukulaisen Elisabetin poika. Hänellä oli aivan erityinen kutsumus: hän täytti Vanhan testamentin ennustukset Messiaan edelläkävijästä, sanansaattajasta. Johannes ymmärsi, että hänen tehtävänsä oli valmistaa tietä toiselle, joka on häntä paljon suurempi. Johannes eli ja saarnasi autiomaassa ja kastoi ihmisiä Jordan-virrassa. Ihmiset tulivat kaukaakin ihmettelemään ja kuuntelemaan tätä kovasanaista erakkoa. Emme tiedä, kuinka moni todella teki niin kuin Johannes opetti. Vaikuttaa siltä, että jotkut pitivät kastetta helppona puhdistustoimituksena, jolla hyvitettäisiin synnit. Johannes näki tämän ja torui siitä kuulijoitaan kovin sanoin – kasteen kun olisi pitänyt johtaa myös elämäntapojen muutokseen.

Johanneksen kaste oli kristillisen kasteen esikuva: Johanneksen kasteessa tunnustettiin synnit. Jeesus puhui ihmisille aivan samalla tavalla: synnit tuli tunnustaa ja niistä luopua. Parannuksen tekeminen on Jeesuksen parannettavaksi menemistä. Jos olet tehnyt jotain väärää muita ihmisiä tai Jumalaa kohtaan, saat pyytää sitä anteeksi ja antaa Jeesuksen parantaa synnin haavat niin, että pääset samasta synnistä jatkossakin eroon. Jeesuksen nimeen kastamisessa taas on kyse siitä, että ”puemme päällemme Jeesuksen” eli turvaudumme siihen, että Jeesus on sovittanut syntimme. Kristillisessä kasteessa ihminen tulee Jumalan lapseksi ja saa Pyhän Hengen.

”Johannes Kastajan päivistä asti taivasten valtakunta on ollut murtautumassa esiin.”
Matt. 11:12
Keskustelukysymyksiä
  1. Miltä Johanneksen puhe kuulostaa sinun korvissasi?
  2. Millä tavalla Johannes itse ymmärsi oman tehtävänsä?
  3. Millaisiin vääriin asioihin ihmiset turvautuivat Johanneksen aikana? Entä nykyään?
  4. Miten Johannes suhtautui Jeesukseen?
  5. Mitä Johannes saarnaisi meidän aikamme ihmisille? Entä sinulle?
Video: Luukas 3–9

Linkitetty BibleProjectin luvalla.

Edellinen teksti Seuraava teksti
Jaa sivu: