“Kaikille, jotka ottivat hänet vastaan, hän antoi oikeuden tulla Jumalan lapsiksi, kaikille, jotka uskovat häneen.”

Edellinen teksti Seuraava teksti
Johdanto: Jeesus, Jumalan Poika

Vanha testamentti sisälsi suuren määrän lupauksia tulevasta Messiaasta. Osa Israelin kansasta oli nämä unohtanut, mutta osa odotti Messiaan tuloa. Uusi testamentti kertoo kahdesta iäkkäästä odottajasta, Simeonista ja Hannasta. He saivat kohdata Jeesus-lapsen Jerusalemin temppelissä.

Jeesus syntyi keisari Augustuksen hallintokaudella Palestiinassa, joka oli tuolloin Rooman valtakunnan itäinen osa. Uusi testamentti kertoo Jeesuksen lapsuudesta hyvin niukasti. Sen sijaan hänen pari vuotta kestänyt julkinen toimintansa on kuvattu melko tarkasti. Myös juutalaisissa ja roomalaisissa lähteissä on pieniä mainintoja Jeesuksesta. Hän ei ollut mikään aikansa suurmies. Silti koko maailma laskee tänään aikataulunsa hänen syntymästään.

Kuuntele podcastina

Joh. 1:1–14

1 Alussa oli Sana.
Sana oli Jumalan luona,
ja Sana oli Jumala.

2 Jo alussa Sana oli Jumalan luona.
3 Kaikki syntyi Sanan voimalla.
Mikään, mikä on syntynyt,
ei ole syntynyt ilman häntä.
4 Hänessä oli elämä,
ja elämä oli ihmisten valo.
5 Valo loistaa pimeydessä,
pimeys ei ole saanut sitä valtaansa.

6 Tuli mies, Jumalan lähettämä, hänen nimensä oli Johannes. 7 Hän tuli todistajaksi, todistamaan valosta, jotta kaikki uskoisivat siihen. 8 Ei hän itse ollut tuo valo, mutta valon todistaja hän oli.

9 Todellinen valo, joka valaisee jokaisen ihmisen,
oli tulossa maailmaan. 10 Maailmassa hän oli,
ja hänen kauttaan maailma oli saanut syntynsä,
mutta se ei tuntenut häntä.
11 Hän tuli omaan maailmaansa,
mutta hänen omansa eivät ottaneet häntä vastaan.

12 Mutta kaikille, jotka ottivat hänet vastaan,
hän antoi oikeuden tulla Jumalan lapsiksi,
kaikille, jotka uskovat häneen.
13 He eivät ole syntyneet verestä,
eivät ruumiin halusta,
eivät miehen tahdosta,
vaan Jumalasta.

14 Sana tuli lihaksi
ja asui meidän keskellämme.
Me saimme katsella hänen kirkkauttaan,
kirkkautta, jonka Isä ainoalle Pojalle antaa.
Hän oli täynnä armoa ja totuutta.

Lue laajemmin: Joh. 1:1–18

1 Alussa oli Sana.
Sana oli Jumalan luona,
ja Sana oli Jumala.

2 Jo alussa Sana oli Jumalan luona.
3 Kaikki syntyi Sanan voimalla.
Mikään, mikä on syntynyt,
ei ole syntynyt ilman häntä.
4 Hänessä oli elämä,
ja elämä oli ihmisten valo.
5 Valo loistaa pimeydessä,
pimeys ei ole saanut sitä valtaansa.

6 Tuli mies, Jumalan lähettämä, hänen nimensä oli Johannes. 7 Hän tuli todistajaksi, todistamaan valosta, jotta kaikki uskoisivat siihen. 8 Ei hän itse ollut tuo valo, mutta valon todistaja hän oli.

9 Todellinen valo, joka valaisee jokaisen ihmisen,
oli tulossa maailmaan. 10 Maailmassa hän oli,
ja hänen kauttaan maailma oli saanut syntynsä,
mutta se ei tuntenut häntä.
11 Hän tuli omaan maailmaansa,
mutta hänen omansa eivät ottaneet häntä vastaan.

12 Mutta kaikille, jotka ottivat hänet vastaan,
hän antoi oikeuden tulla Jumalan lapsiksi,
kaikille, jotka uskovat häneen.
13 He eivät ole syntyneet verestä,
eivät ruumiin halusta,
eivät miehen tahdosta,
vaan Jumalasta.

14 Sana tuli lihaksi
ja asui meidän keskellämme.
Me saimme katsella hänen kirkkauttaan,
kirkkautta, jonka Isä ainoalle Pojalle antaa.
Hän oli täynnä armoa ja totuutta.

15 Johannes todisti hänestä ja huusi: ”Hän on se, josta sanoin: Minun jälkeeni tuleva kulkee edelläni, sillä hän on ollut ennen minua.”

16 Hänen täyteydestään me kaikki olemme saaneet,
armoa armon lisäksi.
17 Lain välitti Mooses,
armon ja totuuden toi Jeesus Kristus.
18 Jumalaa ei kukaan ole koskaan nähnyt.
Ainoa Poika, joka itse on Jumala
ja joka aina on Isän vierellä,
on opettanut meidät tuntemaan hänet.

Kuka Jeesus sinun mielestäsi on?

Johannes aloittaa kirjoittamansa Jeesuksen elämäntarinan aikojen alusta. Hän haluaa heti aluksi korostaa, että Jeesuksen elämä maan päällä oli vain yksi vaihe. Jeesus oli ollut olemassa ikuisesti. Hän oli ollut mukana jo maailman luomisessa. Jeesus on siis Jumala.

Johannes kutsuu Jeesusta Sanaksi. Sana tarkoittaa myös puhetta ja viisautta. Vanhan testamentin Sanalaskuissa Messiaaseen viitataan Viisaus-nimellä (sekin isolla kirjoitettuna, kuten Sana Johanneksen evankeliumissa). Johannes haluaa kertoa, että Jeesus oli tämä Vanhan testamentin ilmoittama Messias. Jumalan sana (= Raamattu) ja Sana (= Jeesus) ovat myös yhtä, sillä Jeesus on koko Raamatun tärkein sisältö.

Profeetta Jesaja oli jo satoja vuosia aiemmin ennustanut, että ”kansa, joka pimeydessä vaeltaa, näkee suuren valon”. Tämä valo luvattiin loistamaan juuri ”pakanoiden Galilean” asukkaille.  Jeesuksen kotipaikka, Nasaret, oli Galileassa ja sillä seudulla hän myös opetti, paransi ja teki ihmeitä. Hän oli – ja on edelleen – valo ihmisille, joita väheksytään ja jotka eivät koe olevansa tarpeeksi hyviä tai uskonnollisia Jumalan ja muiden ihmisten silmissä. Itse asiassa olemme kaikki syntisiä ja tarvitsemme Jeesusta. Jeesus onkin kaikkien ihmisten valo, ja on tullut pelastamaan koko maailman pimeyden eli Paholaisen vallasta.

Profeetta Malakia oli ennustanut, että Messiaan edellä kulkee sanansaattaja. Hän oli Johannes Kastaja. Jeesus oli syntynyt, ennustukset alkoivat käydä toteen. Ja se ei ollut merkittävää vain galilealaisille tai juutalaisille, vaan meille kaikille!

”Hän on näkymättömän Jumalan kuva, esikoinen, ennen koko luomakuntaa syntynyt.”
Kol. 1:15
Keskustelukysymyksiä ja ryhmätehtävä

Tehtävä ryhmälle ennen keskustelua

Toteutetaan ennen raamatunkohdan lukemista. Mennään pareittain. Jokainen pari saa paperin ja kynän ja kirjoittaa paperin keskelle joko sanan ”armo” tai ”totuus” (saa valita).

Ohjeistus: Kirjoittakaa sanan ympärille erilaisia asioita, joita tästä sanasta tulee mieleen.
Purku: Parit lukevat muille keskellä olevan sanan ympärille kirjoittamansa sanat ja muut arvaavat, onko keskellä oleva sana ”armo” vai ”totuus”.

Keskustelukysymyksiä

 1. Mikä muu Raamatun kirja alkaa samalla sanalla kuin Johanneksen evankeliumi? (= 1. Moos.) Miksi luulet Johanneksen käyttävän samaa aloitusta evankeliumissaan?
 2. Millä nimillä Jeesusta kutsutaan tässä raamatunkohdassa?
 3. Kerrotaanko tässä raamatunkohdassa Jeesuksesta jotain sellaista, mitä et ole ennen tullut ajatelleeksi? Mitä?
 4. Mitä mielestäsi tarkoittavat jakeen 4 sanat?
 5. Johannes ”tuli todistajaksi”. Tunnetko itse joitain Jeesuksesta todistajia? Keitä he ovat?
 6. Mitä on Jeesuksen vastaanottaminen? Mitä seuraa siitä, että ottaa Jeesuksen vastaan?
 7. Millaisen näkökulman teksti antaa siihen, mikä on ihmisen arvo?
 8. Ovatko Jumalan lapset erilaisia kuin muut ihmiset? Millä tavalla?
 9. Miksi Johannes mainitsee armon ennen totuutta, kun hän puhuu Jeesuksesta?
 10. Millä tavalla armo ja totuus tulevat esiin omassa seurakunnassasi tai elinympäristössäsi? Kumpi on korostunut? Miksi?
 11. Jeesus katsoo sinuakin täynnä armoa ja totuutta. Mitä se sinulle merkitsee? Mieti hiljaa mielessäsi.
Video: Jeesus naapurissa

NUA on kahdeksanosainen sarja 3×5 minuutin opetusvideoita. Lue lisää ja rekisteröidy NUA:n käyttäjäksi sivulla rll.fi/nua
Julkaistu tekijän luvalla. Ethän jaa tätä videota.

Video: Betlehemin tähti

Linkitetty tekijän luvalla.

Edellinen teksti Seuraava teksti
Jaa sivu: