”Elävä Jumala on teidän keskellänne.”

Edellinen teksti Seuraava teksti

Kuuntele podcastina

Joos. 3:9–17

9 Joosua sanoi israelilaisille: ”Tulkaa tänne kuulemaan Herran, Jumalanne, sanat.” 10 Sitten hän sanoi: ”Elävä Jumala on teidän keskellänne. Tämän te tiedätte siitä, että hän hävittää teidän tieltänne kanaanilaiset, heettiläiset, hivviläiset, perissiläiset, girgasilaiset, amorilaiset ja jebusilaiset. 11 Herran, koko maan valtiaan, liitonarkku kulkee Jordanin yli teidän edellänne. 12 Valitkaa nyt Israelin heimoista kaksitoista miestä, yksi kustakin heimosta. 13 Niin pian kuin papit, jotka kantavat Herran, koko maan valtiaan, liitonarkkua, ovat astuneet Jordanin veteen, joki lakkaa virtaamasta ja sen yläjuoksulta tulevat vedet pysähtyvät paikoilleen kuin muuriksi.”

14 Kansa purki leirinsä ja lähti liikkeelle mennäkseen Jordanin yli, ja papit kulkivat liitonarkkua kantaen kansan edellä. 15 Oli elonkorjuuaika, ja Jordan tulvi kaikkialla yli äyräittensä. Kun arkkua kantavat papit saapuivat Jordanille ja heidän jalkansa painuivat rantaveteen, 16 yläjuoksulta virtaava vesi pysähtyi ja patoutui kuin muuriksi kaukana Adamin kaupungin luona, lähellä Saretania. Alajuoksun vedet laskivat Kuolleeseenmereen, Suolamereen, ja katosivat kokonaan näkyvistä. Näin kansa kulki Jordanin yli Jerikon kohdalta. 17 Papit, jotka kantoivat Herran liitonarkkua, seisoivat kuivalla maalla keskellä Jordanin uomaa Israelin kansan kulkiessa joen yli kuivaa maata myöten, eivätkä he liikkuneet paikoiltaan, ennen kuin viimeinenkin israelilainen oli päässyt Jordanin yli.

Lue laajemmin: Joos. 3–4

3 1 Israelilaiset lähtivät Joosuan johtamina varhain aamulla liikkeelle Sittimistä ja saapuivat Jordanille. Siellä he leiriytyivät ennen joen ylitystä. 2 Kolmen päivän kuluttua päällysmiehet kulkivat leirin halki 3 ja antoivat kansalle tämän käskyn: ”Heti kun näette Herran liitonarkun ja leeviläispapit, jotka sitä kantavat, lähtekää liikkeelle ja seuratkaa arkkua. 4 Näin te osaatte kulkea oikeaa reittiä, vaikka ette entuudestaan tunne tietä. Varokaa kuitenkin menemästä liian lähelle arkkua. Teidän on pysyteltävä siitä kahdentuhannen kyynärän päässä.”

5 Joosua sanoi kansalle: ”Pyhittäytykää, sillä huomenna Herra tekee teidän keskellänne ihmetekoja.” 6 Papeille hän sanoi: ”Ottakaa liitonarkku ja kantakaa sitä kansan edellä.” Papit tekivät Joosuan käskyn mukaan. 7 Herra sanoi Joosualle: ”Tänä päivänä minä vahvistan sinun asemasi israelilaisten johtajana. He saavat nähdä, että minä olen sinun kanssasi, niin kuin olin Mooseksen kanssa. 8 Sano liitonarkkua kantaville papeille, että heidän on Jordanille tultuaan astuttava rantaveteen ja jäätävä siihen seisomaan.”

9 Joosua sanoi israelilaisille: ”Tulkaa tänne kuulemaan Herran, Jumalanne, sanat.” 10 Sitten hän sanoi: ”Elävä Jumala on teidän keskellänne. Tämän te tiedätte siitä, että hän hävittää teidän tieltänne kanaanilaiset, heettiläiset, hivviläiset, perissiläiset, girgasilaiset, amorilaiset ja jebusilaiset. 11 Herran, koko maan valtiaan, liitonarkku kulkee Jordanin yli teidän edellänne. 12 Valitkaa nyt Israelin heimoista kaksitoista miestä, yksi kustakin heimosta. 13 Niin pian kuin papit, jotka kantavat Herran, koko maan valtiaan, liitonarkkua, ovat astuneet Jordanin veteen, joki lakkaa virtaamasta ja sen yläjuoksulta tulevat vedet pysähtyvät paikoilleen kuin muuriksi.”

14 Kansa purki leirinsä ja lähti liikkeelle mennäkseen Jordanin yli, ja papit kulkivat liitonarkkua kantaen kansan edellä. 15 Oli elonkorjuuaika, ja Jordan tulvi kaikkialla yli äyräittensä. Kun arkkua kantavat papit saapuivat Jordanille ja heidän jalkansa painuivat rantaveteen, 16 yläjuoksulta virtaava vesi pysähtyi ja patoutui kuin muuriksi kaukana Adamin kaupungin luona, lähellä Saretania. Alajuoksun vedet laskivat Kuolleeseenmereen, Suolamereen, ja katosivat kokonaan näkyvistä. Näin kansa kulki Jordanin yli Jerikon kohdalta. 17 Papit, jotka kantoivat Herran liitonarkkua, seisoivat kuivalla maalla keskellä Jordanin uomaa Israelin kansan kulkiessa joen yli kuivaa maata myöten, eivätkä he liikkuneet paikoiltaan, ennen kuin viimeinenkin israelilainen oli päässyt Jordanin yli.

4 1 Kun koko kansa oli kulkenut Jordanin yli, Herra sanoi Joosualle: 2 ”Valitkaa kansan keskuudesta kaksitoista miestä, yksi kustakin heimosta. 3 Käskekää heidän hakea kaksitoista kiveä keskeltä Jordania, siltä kohtaa missä papit seisovat, ja kantaa ne siihen paikkaan missä vietätte ensi yön.” 4 Joosua valitsi israelilaisten joukosta kaksitoista miestä, yhden kustakin heimosta, kutsui heidät luokseen 5 ja sanoi: ”Menkää Herran, Jumalanne, liitonarkun luo keskelle Jordania ja nostakaa kukin uomasta olallenne yksi kivi, niin että niitä tulee Israelin heimojen lukumäärän mukaisesti yhteensä kaksitoista. 6 Kivet ovat merkkinä teidän keskuudessanne. Kun lapsenne aikanaan kysyvät, mitä nuo kivet merkitsevät, 7 niin vastatkaa heille: ’Ne ovat muistuttamassa siitä, että Jordanin vedet väistyivät Herran liitonarkun tieltä. Kun arkku meni Jordanin yli, jakautuivat Jordanin vedet.’ Näiden kivien tulee olla ikuisesti muistomerkkinä israelilaisille.”

8 Israelilaiset noudattivat Joosuan käskyä. He ottivat Jordanin keskeltä kaksitoista kiveä, joista Herra oli puhunut Joosualle. Kiviä oli yksi kutakin Israelin heimoa kohti. He veivät kivet yöpymispaikkaansa ja asettivat ne sinne.

9 Joosua pystytti kaksitoista kiveä keskelle Jordanin uomaa sille paikalle, missä liitonarkkua kantavat papit olivat seisseet. Ne ovat siellä tänäkin päivänä. 10 Arkkua kantavat papit seisoivat paikoillaan keskellä Jordania, kunnes kaikki, mistä Herra oli antanut käskyn Joosualle, oli tehty. Näin täytettiin myös Mooseksen Joosualle antama käsky. Kansa kulki nopeasti Jordanin yli. 11 Kun kaikki muut olivat ylittäneet joen, myös Herran arkku ja papit menivät joen poikki ja asettuivat jälleen kulkemaan kansan edellä. 12 Israelilaisten kärkijoukkona kulkivat joen poikki valmiina taisteluun Ruubenin ja Gadin heimot ja puolet Manassen heimosta, kuten Mooses oli käskenyt. 13 Noin neljäkymmentätuhatta sotilasta lähti Herran liitonarkun edellä Jerikon tasangolle vihollista vastaan.

14 Sinä päivänä Herra vahvisti Joosuan aseman israelilaisten johtajana, ja he kunnioittivat Joosuaa koko hänen elämänsä ajan, kuten olivat kunnioittaneet Moosesta.

15 Herra sanoi Joosualle: 16 ”Käske lain arkkua kantavien pappien tulla Jordanin uomasta rannalle.” 17 Joosua antoi tämän käskyn, 18 ja Herran liitonarkkua kantavat papit tulivat rannalle. Tuskin he ehtivät koskettaa jalallaan kuivaa maata, kun Jordanin vedet jälleen täyttivät uoman ja tulvivat entiseen tapaan kaikkialla yli äyräitten.

19 Israelilaiset menivät Jordanin poikki ensimmäisen kuun kymmenentenä päivänä ja leiriytyivät Gilgaliin, Jerikon itäpuolelle. 20 Joosua pystytti Jordanista otetut kaksitoista kiveä Gilgaliin. 21 Hän sanoi israelilaisille: ”Lapsenne kysyvät aikanaan teiltä: ’Isä, mitä nämä kivet ovat?’ 22 Vastatkaa silloin heille: ’Israel kulki tästä Jordanin uoman poikki. 23 Herra, meidän Jumalamme, kuivasi Jordanin vedet, kuten hän oli kuivannut Kaislameren meidän tieltämme, niin että kansamme pääsi kulkemaan sen poikki. 24 Näin hän teki, jotta kaikki maan kansat oppisivat tuntemaan hänen kätensä voiman ja jotta te aina kunnioittaisitte Herraa, Jumalaanne.'”

Luotatko Jumalaan?

Joosua oli ottanut johtajan paikan ja antoi selkeät ohjeet kansalle. Mutta ei mitä hyvänsä ohjeita! Koko valtavan ihmisjoukon marssittamiseen leveänä ja syvänä tulvivan Jordanin poikki eivät viisaimmankaan johtajan itse keksimät ohjeet olisi riittäneet. Mutta tässähän on jotain tuttua, samanlaisessa tilanteessa oli oltu ennenkin…

Mooses oli joutunut erämaavaelluksen alkumetreillä ensi töikseen viemään kansan meren halki. Nyt Joosua oli aivan samassa tilanteessa, vain Egyptin armeija puuttui perästä. Jumala teki ihmeen, joka muistutti kansaa Mooseksesta ja tämän johdolla koetuista Jumalan ihmeistä. Toisaalta tilanne oli kuitenkin toinen kuin Egyptin rajoilla neljäkymmentä vuotta aiemmin. Pitkä matka oli päättymässä ja luvattuun maahan mentiin Jumalan antamien lakien ja ohjeiden kanssa. Jordanin yli kuljettiin oikeassa järjestyksessä: kansa vasta liitonarkun jälkeen. Tämä muistutti siitä, että maa tultiin valloittamaan Jumalan voimalla, hänen liittoonsa ja lakeihinsa turvautuen.

Raamatussa Jumala vakuuttaa meille monta kertaa, että hän on kanssamme, auttaa ja johdattaa. Jeesus on sanonut meille: ”Minä olen teidän kanssanne kaikki päivät maailman loppuun asti.” (Matt. 28:20) Kun olet suurten haasteiden edessä ja omat voimasi tuntuvat vähäisiltä, voit täydellä painollasi nojata siihen tosiasiaan, että elävä Jumala on kanssasi!

”Pysähtykää ja katsokaa, minne olette menossa, ottakaa oppia menneistä ajoista! Valitkaa oikea tie ja kulkekaa sitä, niin löydätte rauhan.”
Jer. 16:6
Keskustelukysymyksiä
  1. Mitä kansan johtaminen tässä tilanteessa vaati Joosualta?
  2. Miksi Jumalan Joosualle antamassa viestissä mainittiin viholliskansojen nimiä?
  3. Miksi Jumala vei kansan Jordanin yli juuri tulva-aikaan?
  4. Mikä merkitys liitonarkulla oli tässä tilanteessa? Mistä se kertoi?
  5. Millaisessa elämäntilanteessa olisit itse halunnut nähdä ihmeen? Oletko joskus kokenut saavasi ihmeellistä apua?
Arkeologiaa: Joosuan alttari Ebalinvuorella

Garisiminvuori ja Ebalinvuori kohoavat kahtena ylväänä huippuna Samarian sydänalueilla. Ebalin koillisrinteellä tehtiin arkeologista kartoitustutkimusta keväällä 1980. Paikka sijaitsee 830 metrin korkeudella merenpinnasta. Haifan yliopiston tutkimusryhmä pysähtyi vuoren rinteellä olevan kivikasan ääreen. Paikalta löydettiin keramiikkaa, jonka perusteella se ajoitettiin 1200-luvulle eKr. Monet esineet viittasivat kultilliseen käyttöön. Ainuttakaan koiran tai sian luuta ei löydetty, vaikka nämä olivat tavallisia eläimiä kanaanilaisissa asutuksissa. (Koira ja sika olivat juutalaisille epäpuhtaita eläimiä.)

Vuoren rinteellä oleva yksinäinen rakennelma oli ollut noin 8×10 metrin suuruinen ja kolme metriä korkea. Päälle johti jonkinlainen ramppi. Yleensä isojen alttarien päälle noustiin rappuja pitkin. Sitten tutkimusryhmä muisti 2. Moos. 20:26 olevan portaiden tekokiellon. Kyseinen röykkiö oli tehty hakkaamattomista kivistä, kuten Mooseksen laki myös edellyttää. Vasta tässä vaiheessa oivallettiin, että rakennus voisi olla juuri se alttari, joka Joosuan kirjassa kerrotaan pystytetyn Ebalinvuorelle.

(Eero Junkkaala: Faktaa vai fiktiota, s. 64–66. Uusi Tie 2006.)

Kuva: Alttari Ebalinvuorella. Elad Tzur, CC BY 3.0, via Wikimedia Commons

Edellinen teksti Seuraava teksti
Jaa sivu: