“Ole rohkea ja luja, älä pelkää äläkä lannistu. Herra, sinun Jumalasi, on sinun kanssasi kaikilla teilläsi.”

Edellinen teksti Seuraava teksti

Kuuntele podcastina

Joos. 1:1–11

1 Palvelijansa Mooseksen kuoltua Herra sanoi Joosualle, Nunin pojalle, Mooseksen apulaiselle:

2 ”Palvelijani Mooses on kuollut. Sinun on nyt vietävä Israelin kansa Jordanin yli siihen maahan, jonka minä sille annan. 3 Jokaisen paikan, jonne jalallanne astutte, minä annan teille, kuten olen Moosekselle luvannut. 4 Teidän maanne on ulottuva eteläisestä autiomaasta Libanoniin ja Suureenmereen, johon aurinko laskee. Se käsittää myös koko heettiläisten maan suureen Eufratvirtaan saakka. 5 Koko elinaikanasi ei kukaan voi sinua vastustaa. Minä olen sinun kanssasi, niin kuin olin Mooseksen kanssa. Minä en jätä enkä hylkää sinua. 6 Ole rohkea ja luja. Sinä saat jakaa israelilaisille tuon maan: minä olen luvannut sen heidän omakseen valalla, jonka vannoin heidän esi-isilleen. 7 Ole vain rohkea ja ole luja. Noudata tarkoin sitä lakia, jonka palvelijani Mooses sinulle antoi. Älä poikkea siitä oikealle äläkä vasemmalle. Silloin menestyt kaikessa mihin ryhdyt. 8 Pidä tämän lainkirjan sanat aina huulillasi. Tutki lakia päivin ja öin, niin pystyt tarkoin noudattamaan kaikkea, mitä siihen on kirjoitettu. Silloin sinä menestyt ja onnistut kaikissa toimissasi.

9 ”Muista, että olen sanonut sinulle: ’Ole rohkea ja luja, älä pelkää äläkä lannistu. Herra, sinun Jumalasi, on sinun kanssasi kaikilla teilläsi.'”

10 Joosua käski kansan päällysmiesten 11 kulkea leirin halki ja sanoa kansalle: ”Varatkaa itsellenne muonaa, sillä kolmen päivän kuluttua te kuljette Jordanin yli ottaaksenne haltuunne sen maan, jonka Herra, teidän Jumalanne, antaa teidän omaksenne.”

Lue laajemmin: Joos. 1:1–18

1 Palvelijansa Mooseksen kuoltua Herra sanoi Joosualle, Nunin pojalle, Mooseksen apulaiselle:

2 ”Palvelijani Mooses on kuollut. Sinun on nyt vietävä Israelin kansa Jordanin yli siihen maahan, jonka minä sille annan. 3 Jokaisen paikan, jonne jalallanne astutte, minä annan teille, kuten olen Moosekselle luvannut. 4 Teidän maanne on ulottuva eteläisestä autiomaasta Libanoniin ja Suureenmereen, johon aurinko laskee. Se käsittää myös koko heettiläisten maan suureen Eufratvirtaan saakka. ;5 Koko elinaikanasi ei kukaan voi sinua vastustaa. Minä olen sinun kanssasi, niin kuin olin Mooseksen kanssa. Minä en jätä enkä hylkää sinua. 6 Ole rohkea ja luja. Sinä saat jakaa israelilaisille tuon maan: minä olen luvannut sen heidän omakseen valalla, jonka vannoin heidän esi-isilleen. 7 Ole vain rohkea ja ole luja. Noudata tarkoin sitä lakia, jonka palvelijani Mooses sinulle antoi. Älä poikkea siitä oikealle äläkä vasemmalle. Silloin menestyt kaikessa mihin ryhdyt. 8 Pidä tämän lainkirjan sanat aina huulillasi. Tutki lakia päivin ja öin, niin pystyt tarkoin noudattamaan kaikkea, mitä siihen on kirjoitettu. Silloin sinä menestyt ja onnistut kaikissa toimissasi.

9 ”Muista, että olen sanonut sinulle: ’Ole rohkea ja luja, älä pelkää äläkä lannistu. Herra, sinun Jumalasi, on sinun kanssasi kaikilla teilläsi.'”

10 Joosua käski kansan päällysmiesten 11 kulkea leirin halki ja sanoa kansalle: ”Varatkaa itsellenne muonaa, sillä kolmen päivän kuluttua te kuljette Jordanin yli ottaaksenne haltuunne sen maan, jonka Herra, teidän Jumalanne, antaa teidän omaksenne.”

12 Ruubenin ja Gadin heimoille ja Manassen heimon toiselle puoliskolle Joosua sanoi: 13 ”Muistakaa se käsky, jonka Herran palvelija Mooses antoi teille sanoessaan: ’Herra, teidän Jumalanne, suo teille rauhan ja antaa teille tämän maan.’ 14 Teidän vaimonne, lapsenne ja vanhuksenne sekä karjanne saavat jäädä tähän maahan, jonka Mooses antoi teille Jordanin tältä puolen, mutta kaikkien asekuntoisten miesten on taisteluun valmiina lähdettävä kärkijoukkona veljienne edellä Jordanin yli ja autettava heitä. 15 Niin kuin Herra on antanut rauhan teille, hän on antava rauhan myös teidän veljillenne, ja he saavat haltuunsa sen maan, jonka Herra heille antaa. Vasta sitten te saatte palata omalle alueellenne, jonka Mooses, Herran palvelija, antoi teille täältä Jordanin itäpuolelta, ja saatte jäädä tänne asumaan.” 16 He vastasivat Joosualle: ”Me teemme kaiken, minkä käsket meidän tehdä, ja menemme minne hyvänsä meidät lähetät. 17 Samalla tavoin kuin olemme aina totelleet Moosesta, tottelemme myös sinua. Herra, sinun Jumalasi, olkoon sinun kanssasi, kuten hän oli Mooseksen kanssa! 18 Rangaistakoon kuolemalla jokaista, joka kapinoi käskyjäsi vastaan eikä tottele sinua kaikessa minkä käsket tehdä. Ole rohkea ja luja.”

Kuka auttaa sinua arkisissa ongelmissasi?

Joosua astui suuriin saappaisiin. Mooses oli toiminut kansan johtajana jo neljänkymmenen vuoden ajan, ja nyt Joosua jatkaisi hänen tehtävässään. Oltiin vihdoin pääsemässä perille, luvattu maa häämötti jo edessä. Mitä jos koko homma menisi pieleen nyt viime metreillä? Vastuu painoi Joosuaa raskaasti.

Jumala vakuutti Joosualle, että tämä tulisi selviämään tehtävästä. Ei kuitenkaan omin voimin, vaan Jumalaan luottaen. Mitä itse olisit ajatellut vastaavassa tilanteessa? Millaisia tunteita tilanne olisi herättänyt? Luultavasti aika moni olisi kokenut riittämättömyyttä, jännitystä ja ehkä pelkoakin. Se, että Jumala kulkee rinnalla ja auttaa, ei tee meistä superihmisiä – niin kuin ei tehnyt Joosuastakaan. Mutta juuri riittämättömyyden hetkellä on lupa nojata Jumalan apuun ja luottaa häneen.

Jumalan laki ei ollut vain matkamuisto Siinain vuorelta, vaan Joosuan tuli opiskella sitä päivittäin.  Jumalan sanan ahkera lukeminen on nykyäänkin jokaisen hengellisen johtajan tehtävä. Samalla se on kaikkien kristittyjen tehtävä ja etuoikeus. Jumala kasvattaa ja kouluttaa meitä sanansa avulla myös tuleviin tehtäviimme.

Jumala kertoi Joosualle tarkasti sen alueen rajat, joiden sisälle Israelin kansan tuli asettua. Muut saivat siltä tontilta väistyä. Autiomaassa vuosikymmeniä vaellellut kansa ei kuitenkaan ollut mikään armeija. Sekä Joosuan johtamistaidot että maan haltuun saaminen olivat todellakin aivan Jumalan voiman varassa.

”Luota Herraan! Ole luja, pysy rohkeana. Luota Herraan!”
Ps. 27:14
Keskustelukysymyksiä
  1. Millaista on siirtyä apulaisen paikalta johtajaksi?
  2. Mitä Jumala käski Joosuaa tekemään? Mitä hän lupasi Joosualle?
  3. Miksi Jumala painotti lakinsa noudattamista?
  4. Mitä luulet Joosuan tehneen ja ajatelleen seuraavien kolmen päivän aikana, kun hän valmistautui johtamaan kansan Jordanin yli?
  5. Kuka pysyy sinun rinnallasi vaikeissa, joskus ylivoimaisilta tuntuvissakin tilanteissa? Keneltä voit pyytää apua ja turvaa?
Video: Esittelyssä Joosuan kirja

Linkitetty BibleProjectin luvalla.

Edellinen teksti Seuraava teksti
Jaa sivu: