”Minä olen Herra, sinun Jumalasi.”

Edellinen teksti Seuraava teksti
Johdanto: Jumalan kansan haasteita

Israelilaisten autiomaavaellus jämähti vuosikymmeniksi lähelle luvatun maan rajaa, koska epäusko valtasi kansan. Lopulta matka kuitenkin jatkui. Mooses sai nähdä maan Nebon vuorelta, mutta ei itse päässyt sinne. Maa valloitettiin Joosuan johdolla. Jerikon erikoinen valtaus muistutti kansaa siitä, että se selviää vaikeuksien yli Jumalan voimalla, ei omin voimin. Kuten Mooses, myös Joosua, on esikuva Jeesuksesta. Luvatun maan saavuttaminen on esikuva kristittyjen pääsemisestä perille taivaaseen.

Maan valloittaminen tapahtui 1200–1100 -luvuilla eKr. Samaan aikaan Lähi-itään syntyi useita pieniä kansallisvaltioita. Arkeologiset kaivaukset osoittavat selvän kulttuurin murroksen: kanaanilaiskaupungit tuhoutuivat ja uudet asutukset valtasivat alaa.

Kuuntele podcastina

2. Moos. 20:1–17

1 Niin Jumala puhui kaiken tämän:

2 ”Minä olen Herra, sinun Jumalasi, joka johdatin sinut pois Egyptistä, orjuuden maasta. 3 ”Sinulla ei saa olla muita jumalia. 4 ”Älä tee itsellesi patsasta äläkä muutakaan jumalankuvaa, älä siitä, mikä on ylhäällä taivaalla, älä siitä, mikä on alhaalla maan päällä, äläkä siitä, mikä on vesissä maan alla. 5 Älä kumarra äläkä palvele niitä, sillä minä, Herra, sinun Jumalasi, olen kiivas Jumala. Aina kolmanteen ja neljänteen polveen minä panen lapset vastaamaan isiensä pahoista teoista, vaadin tilille ne, jotka vihaavat minua. 6 Mutta polvesta polveen minä osoitan armoni niille tuhansille, jotka rakastavat minua ja noudattavat minun käskyjäni.

7 ”Älä käytä väärin Herran, Jumalasi, nimeä, sillä Herra ei jätä rankaisematta sitä, joka käyttää väärin hänen nimeään.

8 ”Muista pyhittää lepopäivä. 9 Kuutena päivänä tee työtä ja hoida kaikkia tehtäviäsi, 10 mutta seitsemäs päivä on Herran, sinun Jumalasi, sapatti. Silloin et saa tehdä mitään työtä, et sinä eikä sinun poikasi eikä tyttäresi, orjasi eikä orjattaresi, ei juhtasi eikä yksikään muukalainen, joka asuu kaupungissasi. 11 Sillä kuutena päivänä Herra teki taivaan ja maan ja meren ja kaiken, mitä niissä on, mutta seitsemännen päivän hän lepäsi. Sen vuoksi Herra siunasi lepopäivän ja pyhitti sen.

12 ”Kunnioita isääsi ja äitiäsi, että saisit elää kauan siinä maassa, jonka Herra, sinun Jumalasi, sinulle antaa.

13 ”Älä tapa. 14 ”Älä tee aviorikosta. 15 ”Älä varasta. 16 ”Älä todista valheellisesti toista ihmistä vastaan.

17 ”Älä tavoittele toisen taloa. Älä tavoittele hänen vaimoaan, älä orjaa tai orjatarta, älä hänen härkäänsä, älä hänen aasiaan äläkä mitään, mikä on hänen.”

Lue laajemmin: 2. Moos. 19:1–20:21

19 1 Kun Egyptistä lähdöstä oli kulunut tasan kaksi kuukautta, israelilaiset tulivat Siinain autiomaahan. 2 Refidimistä lähdettyään he tulivat sinne ja jäivät leiriin Siinainvuoren juurelle. 3 Mooses lähti Jumalan luo vuorelle, ja Herra huusi hänelle: ”Näin sinun tulee sanoa israelilaisille, Jaakobin jälkeläisille: 4 ’Te olette itse nähneet, mitä minä tein egyptiläisille ja kuinka olen kotkan siivin kantanut teitä ja tuonut teidät tänne luokseni. 5 Jos te nyt kuuntelette minua ja pidätte minun liittoni, niin te tulette olemaan kansojen joukossa minun oma kansani. Koko maailma on minun, 6 mutta teistä tulee minun pappisvaltakuntani ja pyhä kansani.’ Tämä sinun tulee sanoa israelilaisille.”

7 Tultuaan takaisin Mooses kutsui koolle Israelin vanhimmat ja kertoi heille kaiken, mitä Herra oli käskenyt hänen sanoa. 8 Ja koko kansa vastasi yhtenä miehenä: ”Me teemme kaiken, mitä Herra käskee.” Mooses vei kansan vastauksen Herralle.

9 Herra sanoi Moosekselle: ”Minä tulen sakean pilven sisällä luoksesi, jotta kansa kuulisi minun puhuvan sinun kanssasi ja siksi uskoisi myös sinua kaikkina aikoina.” Kun Mooses oli kertonut Herralle, mitä kansa oli sanonut, 10 Herra sanoi Moosekselle: ”Mene kansan luo ja käske kaikkien puhdistautua ja pyhittäytyä tänään ja huomenna sekä pestä viittansa. 11 Heidän on oltava valmiina ylihuomiseen mennessä, sillä ylihuomenna Herra astuu kaiken kansan nähden alas Siinainvuorelle. 12 Määrää vuoren ympärille raja ja varoita kansaa nousemasta vuorelle tai edes koskemasta sen juureen. Jokaista, joka koskettaa vuorta, rangaistakoon kuolemalla, 13 mutta häneen ei saa koskea käsin, vaan hänet on joko kivitettävä, keihästettävä tai ammuttava jousella. Syyllinen ei saa jäädä eloon, olkoon sitten ihminen tai karjaeläin. Vasta kun oinaansarvea on soitettu, kansa saa nousta vuorelle.”

14 Mooses laskeutui vuorelta kansan luo. Hän pyhitti ja puhdisti israelilaiset, ja he pesivät myös viittansa. 15 Sitten Mooses sanoi kansalle: ”Olkaa valmiina ylihuomiseksi. Kukaan älköön koskeko naiseen.”

16 Kolmantena päivänä aamun tultua alkoi jyristä ja salamoida. Vuoren yllä lepäsi raskas pilvi ja kuului voimakasta torventoitotusta, ja kansa vapisi pelosta leirissään. 17 Mooses vei israelilaiset ulos leiristä Jumalaa vastaan, ja he jäivät vuoren juurelle. 18 Siinainvuori oli kauttaaltaan savun peitossa, koska Herra laskeutui vuorelle tulessa. Vuori savusi kuin tulinen uuni ja vavahteli ankarasti. 19 Torven ääni kasvoi kasvamistaan, Mooses puhui, ja Jumala vastasi hänelle jylisten. 20 Kun Herra oli astunut Siinainvuoren huipulle, hän kutsui Mooseksen luokseen, ja Mooses nousi sinne.

21 Herra sanoi Moosekselle: ”Mene alas ja varoita ihmisiä, etteivät he paremmin nähdäkseen tunkeudu rajan yli lähemmäksi Herraa, sillä silloin monet kuolisivat. 22 Myös pappien, jotka muuten saavat lähestyä Herraa, täytyy puhdistautua ja pyhittää itsensä, ettei Herra musertaisi heitä.” 23 Mooses sanoi Herralle: ”Kansa ei rohkene nousta Siinainvuorelle, sillä sinä varoitit meitä ja käskit minua merkitsemään rajan vuoren ympärille ja julistamaan sen pyhäksi vuoreksi.” 24 Herra sanoi hänelle: ”Mene alas ja palaa tänne Aaron mukanasi. Mutta papit ja kansa älkööt tulko Herran luo, ettei hän musertaisi heitä.” 25 Mooses meni alas kertomaan tämän israelilaisille.

20 1 Niin Jumala puhui kaiken tämän:

2 ”Minä olen Herra, sinun Jumalasi, joka johdatin sinut pois Egyptistä, orjuuden maasta. 3 ”Sinulla ei saa olla muita jumalia. 4 ”Älä tee itsellesi patsasta äläkä muutakaan jumalankuvaa, älä siitä, mikä on ylhäällä taivaalla, älä siitä, mikä on alhaalla maan päällä, äläkä siitä, mikä on vesissä maan alla. 5 Älä kumarra äläkä palvele niitä, sillä minä, Herra, sinun Jumalasi, olen kiivas Jumala. Aina kolmanteen ja neljänteen polveen minä panen lapset vastaamaan isiensä pahoista teoista, vaadin tilille ne, jotka vihaavat minua. 6 Mutta polvesta polveen minä osoitan armoni niille tuhansille, jotka rakastavat minua ja noudattavat minun käskyjäni.

7 ”Älä käytä väärin Herran, Jumalasi, nimeä, sillä Herra ei jätä rankaisematta sitä, joka käyttää väärin hänen nimeään.

8 ”Muista pyhittää lepopäivä. 9 Kuutena päivänä tee työtä ja hoida kaikkia tehtäviäsi, 10 mutta seitsemäs päivä on Herran, sinun Jumalasi, sapatti. Silloin et saa tehdä mitään työtä, et sinä eikä sinun poikasi eikä tyttäresi, orjasi eikä orjattaresi, ei juhtasi eikä yksikään muukalainen, joka asuu kaupungissasi. 11 Sillä kuutena päivänä Herra teki taivaan ja maan ja meren ja kaiken, mitä niissä on, mutta seitsemännen päivän hän lepäsi. Sen vuoksi Herra siunasi lepopäivän ja pyhitti sen.

12 ”Kunnioita isääsi ja äitiäsi, että saisit elää kauan siinä maassa, jonka Herra, sinun Jumalasi, sinulle antaa.

13 ”Älä tapa. 14 ”Älä tee aviorikosta. 15 ”Älä varasta. 16 ”Älä todista valheellisesti toista ihmistä vastaan.

17 ”Älä tavoittele toisen taloa. Älä tavoittele hänen vaimoaan, älä orjaa tai orjatarta, älä hänen härkäänsä, älä hänen aasiaan äläkä mitään, mikä on hänen.”

18 Koko kansa oli todistamassa jylinää ja leimahtelua. Se kuuli, miten torvi soi, ja näki, miten vuori savusi. Ihmiset vapisivat tämän nähdessään ja pysyttelivät loitolla. 19 He sanoivat Moosekselle: ”Puhu sinä meille, me kuuntelemme. Mutta Jumala älköön puhuko meidän kanssamme, se on meille kuolemaksi.” 20 Mooses vastasi kansalle: ”Älkää pelätkö. Jumala on tullut tänne pannakseen teidät koetukselle ja herättääkseen teissä pelon ja kunnioituksen häntä kohtaan, ettette enää tekisi syntiä.”

21 Niin kansa pysytteli loitolla, mutta Mooses lähestyi tummaa pilveä, jossa Jumala oli.

Mitä iloa on käskyistä?

Joudumme elämämme aikana noudattamaan monenlaisia sääntöjä ja lakeja. Ilman niitä yhteiskunta olisi villi länsi, jossa ihmisen pahuus pääsisi valloilleen. Yllättävän monet länsimaisten yhteiskuntien lait perustuvat Jumalan aikanaan kansalleen antamiin kymmeneen käskyyn.

Mooses sai kutsun kirjoittaa ylös Jumalan lain, kun valtava israelilaisten joukko oli vaeltanut hänen johdollaan jo kaksi kuukautta erämaassa. Tämän lain mukaan kansan pitäisi tästä lähtien elää. Laki sitoi Israelin kansan vahvasti Jumalaansa. Mooseksesta tuli Jumalan lain välittäjänä kansan hengellinen johtaja ja profeetta.

Kymmenen käskyn laki painottaa kahta asiaa: ihmisen suhdetta Jumalaan ja suhdetta toisiin ihmisiin. Jumala antoi lakinsa, jotta hänen kansansa voisi elää onnellista ja tasapainoista elämää. Edelleenkin nämä lait ovat voimassa ja ohjaavat myös kristittyjä Jumalan tahdon mukaiseen elämään ja Jumalan kunnioittamiseen. Niiden noudattaminen oli haaste Mooseksen aikalaisille, ja niin se on meillekin.

”Minä rakastan sinun käskyjäsi, ne ovat minulle kalliimmat kuin puhtain kulta.”
Ps. 119:27
Keskustelukysymyksiä
  1. Osaatko Kymmenen käskyä ulkoa? Miksi ne usein opetellaan ulkoa esim. rippikoulussa?
  2. Millä tavalla ensimmäisen käskyn aloitus ”Minä olen Herra, sinun Jumalasi” vaikuttaa kaikissa käskyissä?
  3. Miksi Jumala antoi kansalleen tällaiset käskyt?
  4. Mikä käskyistä on mielestäsi vaikein noudattaa?
  5. Mitä käskyä pidetään edelleen tärkeänä? Minkä noudattamisesta taas ei välitetä?
Video: Laki

Linkitetty BibleProjectin luvalla.

Edellinen teksti Seuraava teksti
Jaa sivu: