“Siinä oli lapsi, joka itki. Faraon tyttären valtasi sääli.”

Edellinen teksti Seuraava teksti
Johdanto: Mooses

Egyptin Uuden valtakunnan tunnetuimman faraon, Ramses II (1279–1213 eKr.) hallintoaikana heprealaiset lopulta pääsevät lähtemään kohti luvattua maata. Raamatussa kerrotut vitsaukset ovat sellaisia, jollaisia on tapahtunut muulloinkin Egyptin historiassa, mutta nyt ne kasautuivat muistuttamaan faraota siitä, että Jumala haluaa päästää kansansa vapauteen. Vaikeuksien keskellä Egyptissä eläneestä Israelin kansasta oli muodostunut todellinen kansa. Vaikka Jumalan johdatukseen kuuluu kiertoteitä, se on aina paras tie. Egyptistä lähtö on Vanhan testamentin tärkein pelastushistoriallinen tapahtuma. Se muistuttaa meitä siitä, että Jumala haluaa pelastaa omansa synnistä ja maailmasta kulkemaan hänen lapsenaan kohti ikuista elämää.

Kuuntele podcastina

2. Moos. 2:1–10

1 Muuan Leevin sukuun kuuluva mies otti vaimokseen tytön, joka myös oli Leevin jälkeläisiä. 2 Vaimo tuli raskaaksi ja synnytti pojan. Kun hän näki, kuinka kaunis lapsi oli, hän piilotteli sitä kolme kuukautta. 3 Mutta kun hän ei enää voinut piilotella sitä, hän otti kaislakorin, tiivisti sen asfalttipiellä ja tervalla, pani pojan siihen ja laski korin Niilin rantakaislikkoon. 4 Pojan sisar jäi jonkin matkan päähän nähdäkseen, mitä lapselle tapahtuisi.

5 Faraon tytär tuli Niilin rantaan peseytymään, ja hänen hovinaisensa jäivät virran rannalle kävelemään. Silloin hän näki kaislikon keskellä korin ja lähetti orjattarensa hakemaan sen. 6 Avatessaan korin hän näki, että siinä oli lapsi, joka itki. Faraon tyttären valtasi sääli, ja hän sanoi: ”Tämä on varmaan heprealaisten poikia.”

7 Silloin pojan sisar sanoi faraon tyttärelle: ”Menenkö hakemaan tänne jonkun heprealaisnaisen, joka voi imettää pojan sinulle?” 8 Faraon tytär sanoi: ”Tee niin”, ja tyttö haki paikalle pojan äidin. 9 Faraon tytär sanoi äidille: ”Ota tämä lapsi mukaasi ja imetä se minulle, niin minä maksan sinulle siitä palkan.” Vaimo otti lapsen imetettäväksi. 10 Kun poika oli kasvanut suuremmaksi, äiti vei hänet faraon tyttärelle, ja tämä otti hänet omaksi pojakseen. Faraon tytär antoi hänelle nimeksi Mooses sanoen: ”Olen nostanut hänet vedestä ylös.”

Lue laajemmin: 2. Moos. 1–2

1 1 Nämä ovat Jaakobin pojat, jotka tulivat perheineen Egyptiin isänsä mukana. 2 Ruuben, Simeon, Leevi ja Juuda, 3 Isaskar, Sebulon ja Benjamin, 4 Dan ja Naftali, Gad ja Asser. 5 Joosef oli jo entuudestaan Egyptissä. Jaakobille syntyneitä jälkeläisiä oli kaikkiaan seitsemänkymmentä. 6 Sitten Joosef kuoli, samoin hänen veljensä ja koko se sukupolvi, 7 mutta israelilaiset olivat hedelmällisiä ja saivat paljon lapsia. He lisääntyivät niin runsaasti, että maa tuli heitä täyteen.

8 Egyptissä nousi valtaan uusi kuningas, joka ei tiennyt Joosefista mitään. 9 Hän sanoi kansalleen: ”Israelilaiset ovat tulleet liian lukuisiksi ja voimakkaiksi. 10 Nyt meidän on toimittava viisaasti, etteivät he enää lisäänny. Muuten voi käydä niin, että he sodan sattuessa liittyvät vihollisiimme, alkavat taistella meitä vastaan ja lähtevät pois tästä maasta.”

11 Niin israelilaisille asetettiin työnjohtajia, joiden oli määrä näännyttää heidät raskaalla pakkotyöllä. Heidät pantiin rakentamaan Pitomin ja Ramseksen kaupungit, joihin tuli faraon varastot. 12 Mutta mitä enemmän heitä sorrettiin, sitä enemmän he lisääntyivät ja sitä laajemmalle he levisivät, niin että egyptiläiset alkoivat vihata heitä. 13 He pakottivat lopulta israelilaiset orjikseen 14 ja katkeroittivat heidän elämänsä ankaralla työllä, laastin- ja tiilenteolla ja raskaalla maatyöllä, kaikenlaisella pakkotyöllä.

15 Egyptin kuningas puhui heprealaisten kätilövaimoille, joista toisen nimi oli Sifra ja toisen Pua, 16 ja sanoi: ”Kun autatte heprealaisnaisia synnytyksessä, tarkastakaa heti lapsen sukupuoli. Jos lapsi on poika, tappakaa se, mutta jos se on tyttö, se saa jäädä eloon.” 17 Mutta kätilöt pelkäsivät Jumalaa eivätkä tehneet niin kuin Egyptin kuningas oli käskenyt, vaan jättivät poikalapsetkin eloon. 18 Silloin Egyptin kuningas kutsui kätilöt luokseen ja kysyi heiltä: ”Miksi olette antaneet poikalasten elää?” 19 Kätilöt vastasivat faraolle: ”Heprealaiset naiset ovat toisenlaisia kuin egyptiläiset, paljon vahvempia. He ovat synnyttäneet jo ennen kuin kätilö ehtii heidän luokseen.” 20 Jumala antoi kätilöiden menestyä, ja kansa lisääntyi ja voimistui suuresti. 21 Koska kätilöt tottelivat Jumalaa, säilyivät perheet suurina.

22 Niin farao antoi koko kansalleen käskyn, että kaikki heprealaisille syntyneet pojat oli heitettävä Niiliin mutta tytöt oli jätettävä eloon.

2 1 Muuan Leevin sukuun kuuluva mies otti vaimokseen tytön, joka myös oli Leevin jälkeläisiä. 2 Vaimo tuli raskaaksi ja synnytti pojan. Kun hän näki, kuinka kaunis lapsi oli, hän piilotteli sitä kolme kuukautta. 3 Mutta kun hän ei enää voinut piilotella sitä, hän otti kaislakorin, tiivisti sen asfalttipiellä ja tervalla, pani pojan siihen ja laski korin Niilin rantakaislikkoon. 4 Pojan sisar jäi jonkin matkan päähän nähdäkseen, mitä lapselle tapahtuisi.

5 Faraon tytär tuli Niilin rantaan peseytymään, ja hänen hovinaisensa jäivät virran rannalle kävelemään. Silloin hän näki kaislikon keskellä korin ja lähetti orjattarensa hakemaan sen. 6 Avatessaan korin hän näki, että siinä oli lapsi, joka itki. Faraon tyttären valtasi sääli, ja hän sanoi: ”Tämä on varmaan heprealaisten poikia.”

7 Silloin pojan sisar sanoi faraon tyttärelle: ”Menenkö hakemaan tänne jonkun heprealaisnaisen, joka voi imettää pojan sinulle?” 8 Faraon tytär sanoi: ”Tee niin”, ja tyttö haki paikalle pojan äidin. 9 Faraon tytär sanoi äidille: ”Ota tämä lapsi mukaasi ja imetä se minulle, niin minä maksan sinulle siitä palkan.” Vaimo otti lapsen imetettäväksi. 10 Kun poika oli kasvanut suuremmaksi, äiti vei hänet faraon tyttärelle, ja tämä otti hänet omaksi pojakseen. Faraon tytär antoi hänelle nimeksi Mooses sanoen: ”Olen nostanut hänet vedestä ylös.”

11 Kun Mooses oli varttunut aikuiseksi, hän meni kerran käymään heimoveljiensä luona ja sai nähdä heidän raadantansa. Hän näki egyptiläisen miehen lyövän heprealaista miestä, hänen heimolaistaan. 12 Silloin Mooses katsahti ympärilleen, ja nähtyään, ettei ketään ollut lähettyvillä, hän löi egyptiläisen hengiltä ja kätki ruumiin hiekkaan.

13 Kun hän seuraavana päivänä meni taas heimoveljiensä luo, hän näki kahden heprealaisen miehen tappelevan keskenään. Hän sanoi riidan aloittajalle: ”Miksi lyöt veljeäsi?” 14 Mies vastasi: ”Mikä sinä olet meitä käskemään ja määräilemään? Aiotko tappaa minut niin kuin tapoit sen egyptiläisen?” Silloin Mooses pelästyi ja ajatteli: ”Se on siis kuitenkin tullut ilmi!”

15 Kun farao sai kuulla asiasta, hän aikoi surmauttaa Mooseksen, mutta Mooses lähti faraota pakoon. Pakomatkallaan hän Midianin maassa pysähtyi erään kaivon luo. 16 Midianissa oli pappi, jolla oli seitsemän tytärtä. Nämä tulivat kaivolle nostamaan vettä juottoruuhiin juottaakseen isänsä lampaat ja vuohet. 17 Mutta sinne tuli paimenia, jotka alkoivat ajaa pois heidän karjaansa. Silloin Mooses meni tyttöjen avuksi ja juotti heidän eläimensä.

18 Kun tyttäret palasivat isänsä Reuelin luo, tämä kysyi: ”Miten te tänään ennätitte näin pian takaisin?” 19 He vastasivat: ”Muuan egyptiläinen mies puolusti meitä paimenia vastaan. Sitten hän vielä nosti meille vettä ja juotti lampaat ja vuohet!” 20 Reuel sanoi tyttärilleen: ”Missä hän nyt on? Miksi jätitte sen miehen sinne? Kutsukaa hänet aterialle!”

21 Mooses katsoi parhaaksi jäädä asumaan papin luo, ja tämä antoi Moosekselle vaimoksi tyttärensä Sipporan. 22 Sippora synnytti pojan, ja Mooses antoi pojalle nimeksi Gersom sanoen: ”Minä olen nyt muukalainen vieraalla maalla.”

23 Vuodet kuluivat, ja Egyptin kuningas kuoli, mutta israelilaiset huokailivat yhä orjuudessa. He huusivat hädässään, ja heidän avunhuutonsa kohosi Jumalan luo. 24 Jumala kuuli heidän vaikerruksensa ja muisti Abrahamille, Iisakille ja Jaakobille antamansa lupauksen. 25 Hän katsoi israelilaisten puoleen ja näki heidän hätänsä.

Millaisessa tilanteessa toimisit lainvastaisesti?

Mooseksen nimi mainitaan Raamatussa 750 kertaa – kyse on siis hyvin tärkeästä raamatunhistorian henkilöstä. Hänen syntymänsä päällä lepäsi synkkä varjo: farao oli määrännyt kaikki juutalaisille syntyneet poikalapset tapettaviksi ja Niiliin heitettäviksi. Mooseksen pelastaminen varmalta kuolemalta oli usean rohkean naisen toiminnan tulosta. Kätilö ei suostunut noudattamaan faraon julmaa käskyä. Viisas äiti laittoi Mooseksen kelluvaan koriin vasta, kun tämä oli vähän kasvanut ja vahvistunut. Faraon tytär antoi äidillisten tunteidensa voittaa isänsä järjettömän käskyn. Mooseksen sisko Mirjam osoitti rohkeutensa lähestymällä kuninkaallista naista ja antamalla tälle nokkelan neuvon. Käskyä rikkomalla kukaan näistä naisista ei tehnyt mitään pahaa, faraon käskyhän oli alun perinkin Jumalan lain vastainen.

Jumalalla oli sormet pelissä näissä tapahtumissa. Ei ollut sattumaa, että Mooses oli leeviläinen – siksi hän sai myöhemmin toimia myös pappina. Faraon tyttären kasvattipojaksi pääseminen avasi hänelle tien sivistykseen, mistä oli apua vuosien päästä, kun hänen piti johtaa kansaa ja kirjata ylös Jumalan antamia lakeja ja erämaavaelluksen vaiheita.

Milloin sinua on kutsuttu toimimaan rohkeasti jonkun heikomman puolesta? Mitä yleensä teet sellaisessa tilanteessa, jossa pitäisi avata suu tai ojentaa käsi sellaisen ihmisen takia, joka ei itse pysty auttamaan tai puolustamaan itseään? Jumala on aina heikkojen puolella – heitä auttaessasi osallistut Jumalan työhön.

”Anna tiesi Herran haltuun, turvaa häneen. Hän pitää sinusta huolen!”
Ps. 37:5
Keskustelukysymyksiä
  1. Millaiset tunnelmat Mooseksen syntymäkodissa oli?
  2. Millaista Jumalan johdatusta näet tässä raamatunkohdassa? Mitä yllättävää siinä tapahtuu?
  3. Uskotko, että Jumala voi yllättää sinut?
  4. Millaisiin asioihin haluaisit pyytää rohkeutta Jumalalta?
  5. Kenen hengen puolesta olisit valmis taistelemaan?
Video: Esittelyssä 2. Mooseksen kirja 1–18

Linkitetty BibleProjectin luvalla.

Edellinen teksti Seuraava teksti
Jaa sivu: